Semestrální studium odráží ve své nabídce dílčí zaměření jednotlivých fakult a dalších pracovišť Mendelovy univerzity v Brně, většinou v délce jednoho semestru.

  • Přihlášení probíhá formou elektronické přihlášky níže nebo osobně v kanceláři U3V - způsob přihlášení je vždy uveden v informačním letáčku daného studia. 
  • Přihlášení je závazné.
  • Poplatek za studium se nevrací, je možno však za sebe najít náhradníka.
  • Kapacita je dle nabídky jednotlivých studií.
  • Poplatek za studium je dle nabídky jednotlivých studií.
  • Informace o přijetí budou posluchačům zaslány po naplnění kapacity spolu s podrobnými organizačními informacemi, vč. údajů k platbě.
  • Platba poplatku je možná převodem (preferujeme) - údaje budou uvedeny v e-mailu o přijetí, nebo složenkou, která je k vyzvednutí v kanceláři U3V.

 

Připravujeme na letní semestr 2019/2020:

V důsledku šíření koronaviru a opatření Vlády ČR, žádné kurzy nyní nepřipravujeme!

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: