Studentská soutěž o cenu

Karla F. E. rytíře Kořistky

 

 

Vážené studentky, vážení studenti,

prostřednictvím ředitele VÚ ICV vyhlašuje Oddělení sociálních věd a Oddělení expertního inženýrství

 

I.  ročník

Studentské soutěže o cenu Karla F. E. rytíře Kořistky

 

  • pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijních oborů Učitelství odborných předmětů (UOP) a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV), prezenční a kombinované formy studia
  • pro bakalářský studijní program Technické znalectví a pojišťovnictví, studijního oboru Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP) kombinované formy studia
  • pro navazující magisterský studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství, studijního oboru Technické znalectví a expertní inženýrství (TZEI) kombinované formy studia

 

  • Této soutěže se mohou zúčastnit studenti výše zmíněných studijních programů po odevzdání kompletně zpracované teoretické části bakalářské / diplomové práce a zároveň na základě doporučení vedoucího bakalářské / diplomové práce.

 

  • Přihlášku do soutěže zašle emailem vedoucí bakalářské / diplomové práce zástupci ředitele pro tvůrčí činnost VÚ ICV po domluvě se studentem.

 

Termín pro přihlášení do soutěže: 17. ledna 2020, 12:00

 

  • Po tomto termínu bude zástupcem pro tvůrčí činnost VÚ ICV, případně jím delegovaným akademickým pracovníkem, ustanovena z vybraných akademických pracovníků MENDELU pro každý studijní program hodnotící komise, která navrhne datum konání soutěže. O tomto datu budou soutěžící informováni e-mailem svými vedoucími prací.
  • den konání soutěže jednotliví soutěžící před hodnotící komisí představí své teoretické části bakalářských / diplomových prací, a to v podobě max. 10minutového příspěvku za podpory PowerPointové (případně jiné software) prezentace. Po každém výstupu bude následovat krátká diskuze nad prací se členy hodnotící komise.
  • Jednotlivé příspěvky budou na závěr této soutěže hodnotící komisí vyhodnoceny do podoby závěrečného žebříčku nejlepších prací, a to pro každý bakalářský / navazující magisterský studijní obor (kategorii soutěže) zvlášť. Na základě tohoto žebříčku budou oceněni účastníci, kteří se umístí na prvních třech místech (v každé kategorii soutěže – viz níže), a to formou finanční odměny.

 

Kategorie soutěže:

   UPVOV                                          UOP

  1.   místo – 10.000,- Kč                1.   místo – 10.000,- Kč

2.   místo – 6.000,- Kč                  2.   místo – 6.000,- Kč

3.   místo – 3.000,- Kč                  3.   místo – 3.000,- Kč

 

  TZP                                             TZEI

  1.   místo – 10.000,- Kč                1.   místo – 10.000,- Kč

2.   místo – 6.000,- Kč                  2.   místo – 6.000,- Kč

3.   místo – 3.000,- Kč                  3.   místo – 3.000,- Kč

 

Finanční odměny budou vyplaceny formou stipendia.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: