Informace pro studenty

Organizace studia - AKTUÁLNĚ

Studenti prvních ročníků

Státní závěrečné zkoušky a práce

Studijní plány

Pedagogická praxe vykonávaná na SOŠ

Pokyny pro náhradní bezkontaktní pedagogickou praxi

Studijní opory

Seminární práce

Žádosti a formuláře

Stipendia

Nařízení ředitele č. 8 / 2019 - Výplata prospěchových stipendií

Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1.2.2020)

Dokumenty

Další informace

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: