Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení najdete na stránkách jednotlivých studijní oborů:

Specializace v pedagogice – bakalářský studijní program

Technické znalectví a expertní inženýrství – navazující magisterský studijní program

 

Studium všech nabízených studijních oborů je podle zákona č. 137/2016 Sb. o vysokých školách zdarma, pokud probíhá ve standardní době (3 roky bakalářské + 2 roky magisterské + 1 rok možný na prodloužení). V případě delšího studia stanoví veřejná vysoká škola poplatky za delší studium v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace Vám podá Studijní oddělení.

Poplatek spojený s přijímacím řízením je stanoven pro všechny studijní obory ve výši 450 Kč a je splatný ke dni podání přihlášky.

Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21:

  • Přihlášky pro studijní obory Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku přijímáme do 30. 6. 2020. Přijímací zkouška proběhne 23. 7. 2020 elektronicky.

  • Přihlášky pro studijní obor Technické znalectví a expertní inženýrství přijímáme do 31. 7. 2020. Přijímací zkouška proběhne 24. 8. 2020 elektronicky.

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: