Nabídka studia

Bakalářské studijní programy                                                                 

Specializace v pedagogice

Oba bakalářské studijní obory jsou tříleté (šestisemestrální) a jejich ukončení je vázáno na získání celkového počtu 180 kreditů.  U studijního programu učitelství odborných předmětů je studentům za předchozí vysokoškolské vzdělání započteno 60 kreditů, tj. 1 rok. 

Navazující magisterský studijní program

Technické znalectví a expertní inženýrství

           


Proč studovat u nás?

  • Přátelské prostředí na univerzitě se 100letou tradicí.
  • Kvalifikovaný a vstřícný tým pedagogů.
  • Praxe během studia ve školách a firmách.
  • Zahraniční studijní pobyty a stáže - nové zkušenosti, noví přátelé.
  • Prezenční i kombinovaná forma studia.
  • Poradenské služby a spousta užitečných seminářů pro studenty zdarma.

Den otevřených dveří

Pro všechny zájemce o studium na ICV MENDELU pořádáme 7. 2. 2020 Den otevřených dveří. Využijte možnost se osobně zeptat na vše, co Vás zajímá ohledně studia a prohlédněte si výukové prostory.


PORADENSKÉ SLUŽBY pro uchazeče o studium

Žákům středních škol nabízíme odbornou psychologickou diagnostiku se zaměřením na optimální volbu profesní dráhy. Proč? Řada žáků středních škol zvažuje na konci studia mnoho otázek stran své budoucí profese a studia. Účinnou pomocí při hledání budoucího pracovního uplatnění, eliminaci nesprávné volby povolání a dalšího studia i při plánování profesní dráhy je psychologická diagnostika. Tato je však dostupná jen žákům některých středních škol.

Nabízíme:

  • Individuální konzultace Vaší situace a výběru VŠ s vysokoškolským poradcem.
  • Diagnostiku Vašich schopností - zjištění Vaší profesně-studijní orientace.
  • Poradenství pro uchazeče se specifickými potřebami - v případě, že trpíte některou formou zdravotního postižení či znevýhodnění.

Více informací 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: