Kurz aranžování III.

Při jednotlivých setkáních si vytvoříme různé dekorace, které se vztahují k danému období. Jednotlivé práce jsou voleny tak, aby se v nich objevili různé floristické techniky.

Během pěti setkání si vyrobíme jarní dekoraci a přizdobíme rámeček na fotku. Určitě nevynecháme ani práci s hrnkovými rostlinami a vytvoříme si dekoraci právě z hrnkových rostlin a svícen. Nedílnou součástí floristiky je i vytváření trvanlivých interiérových dekorací, což si také vyzkoušíme a vytvoříme si i přízdobu jednoho květu. Samozřejmě nevynecháme ani práci s řezanými květinami a vytvoříme si vypichovanou dekoraci a trvanlivý květinový náramek. S příchodem léta si vytvoříme i letní věneček a zápich do květináče. V kurzu se pracuje jak s přírodními, tak umělohmotnými materiály.

Kurz je vypsán ve dvou časech – dopoledním nebo odpoledním.

Lektor kurzu

Lektorem kurzu je Ing. Lukáš Kouřil, absolvent SZaŠ Brno-Bohunice a Mendelovy univerzity v Brně, Zahradnické fakulty v Lednici. Účastník floristických soutěží v České a Slovenské republice. Mnohaletý florista v předním brněnském květinářství. Držitel certifikátu „Bridal Bouquets“ německé floristky Wally Klett. Předvádějící na květinových předváděcích akcích jak v ČR, tak i na Slovensku. Lektor floristických kurzů. Člen floristické hodnotící jury. V roce 2016 založil vlastní květinářství, které se zabývá prodejem a zakázkovou floristickou vazbou.

Organizace kurzu

 • Forma výuky: prezenční
 • Termín: 13. 04. ; 24. 04.; 11. 05.; 25. 05.; 01. 06. 2023
 • Čas dopoledního bloku: čtvrtek 9.00 – 11.30 hod.
 • Čas odpoledního bloku: čtvrtek 12.30 – 15.00 hod.
 • Místo: Učebna E16 (Institut celoživotní vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno)
 • Cena za semestr (5 lekcí): 1360 Kč

Přihlášení na DOPOlední kurz

 • Harmonogram dopoledního bloku ZDE
 • Přihláška je závazná
 • Během 14 dnů obdržíte organizační informace, vč. pokynu k platbě.
 • Poplatek za kurz se nevrací.
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje v tomto registračním formuláři do kurzu Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně jsou správné a pravdivé. *
Potvrzuji, že jsem se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů pro posluchače kurzu U3V MENDELU a MGU MENDELU.  *

Přihlášení na ODPOlední kurz

 • Harmonogram odpoledního bloku ZDE.
 • Přihláška je závazná
 • Během 14 dnů obdržíte organizační informace, vč. pokynu k platbě.
 • Poplatek za kurz se nevrací.
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje v tomto registračním formuláři do kurzu Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně jsou správné a pravdivé. *
Potvrzuji, že jsem se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů pro posluchače kurzu U3V MENDELU a MGU MENDELU.  *