Setkávání i po absolvování studia

Absolventi Univerzity třetího věku MENDELU mají možnost přihlásit se do Klubu absolventů U3V MENDELU. Mohou se těšit na společně strávený čas se svými vrstevníky, vzájemné sdílení radostí i starostí, či posezení třeba u dobré kávy.

Klub absolventů připravuje různorodé aktivity jako jsou přednášky, exkurze, komentované prohlídky, návštěv výstav či muzeí. To všechno nejen v Brně, ale po celé ČR . Na jejich přípravě se podílí všichni jeho členové, kteří se pravidelně scházejí v prostorech Institutu celoživotního vzdělávání.

Klub absolventů U3V MENDELU vznikl v roce 2010 a jeho předsedkyní byla Ing. Jana Švábenská. Tu v roce 2018 vystřídala Anna Holá. 

Chcete se stát členem?

Členem Klubu se může stát každý posluchač U3V MENDELU, který absolvuje alespoň jeden kurz na Univerzitě třetího věku MENDELU. Přihlásit se mohou i senioři, kteří některý kurz už absolvovali a ve studiu na U3V dál pokračují. Přihlášení je možné prostřednictvím e-mailu, který zájemce zašle předsedkyni Klubu na její emailovou adresu.

Anna Holá
předsedkyně Klubu absolventů U3V

Klubu absolventů v obrazech

Fotostřípky z tematických akcí