Roční intenzivní kurz češtiny pro cizince (on-line výuka)

16. 9. 2022

Pokud se nemůžete zúčastnit prezenční výuky v našich brněnských učebnách, nabízíme možnost studovat přípravný roční kurz češtiny pro cizince distanční formou. Obsah kurzu je identický s nabídkou pro prezenční formu studia, ale studium probíhá z pohodlí domova.

Studium je určeno zájemcům ze zahraničí, kteří se chtějí naučit český jazyk, aby mohli např. studovat na Mendelově univerzitě v Brně, případně na některé z vysokých škol v České republice, v češtině. Nepředpokládá se předchozí znalost českého jazyka, kurz je určen úplným začátečníkům. Ve studijních skupinách převládají studenti, jejichž mateřským či druhým jazykem je ukrajinština nebo ruština. Zprostředkovacím jazykem výuky je od samého počátku čeština. Předpokladem pro studium je ukončené středoškolské vzdělání.

Obsah studia

Kurzy češtiny pro cizince jsou určeny pro úplné začátečníky i mírně pokročilé studenty. Naučíme vás aktivně komunikovat v běžných životních situacích a vybavíme vás také základy komunikace v oblasti vaší budoucí odbornosti a specializace. Závěrečná zkouška potvrzuje vaše aktuální jazykové znalosti a pomůže vám úspěšně zvládnout přijímací řízení na vysoké školy v České republice.

 • čeština pro běžnou komunikaci – konverzace, gramatika, práce s texty
 • kulturní, společenské a historické reálie České republiky

Cíl kurzu

Cílem kurzu je rychlé osvojení a prohloubení jazykových znalosti a dovedností. Kurz lze využít i jako jazykovou adaptaci na běžné životní situace v České republice. Celá příprava vychází z „Evropského referenčního rámce pro jazyky“. K ověřování znalostí dochází v průběhu celého studia, které je zakončeno komplexní závěrečnou zkouškou sestávající z částí Poslech, Čtení, Gramatika, Psaní a Mluvení.   

Předpoklad pro přijetí do kurzu

 • Vyplnění a zaslání elektronické přihlášky
 • Zaplacení 50% ceny kurzovného

Počet studentů ve skupině

Distanční skupina bude ze začátku složena z maxima 12 – 13 studentů, ve skupině musí být minimálně 9 osob. Pokud by počet studentů ve skupině poklesl pod 9, nemůžeme vyloučit nové uspořádání studentů v rámci skupin. Organizátor si vyhrazuje možnost neotevřít distanční skupinu v případě nízkého počtu zájemců.

Průběh distanční výuky

Studenti se zúčastňují pravidelných skupinových on-line hovorů s využitím aplikace Zoom, k dispozici mají elektronické učebnice a interaktivní pracovní sešity. Kromě toho jsou studentům k dispozici dodatečné studijní a procvičovací materiály v aplikaci Google classroom (testy, domácí úlohy, další materiály). On-line výuka probíhá v aplikaci Zoom. Součástí je i samostatná práce (domácí úlohy) nad rámec on-line lekcí.

Učebnice

Součástí kurzovného jsou i elektronické učebnice a pracovní sešity, které již vykazují jistou míru interaktivity při procvičování probraného učiva.

V rámci prvního semestru obdržíte učebnici a dva pracovní sešity.

 • Česky krok za krokem 1
 • Česky krok za krokem 1 – Pracovní sešit: Lekce 1–12
 • Česky krok za krokem 1 – Pracovní sešit: Lekce 13–24

Cena a termíny kurzu

 • 560 vyučovacích hodin (2 semestry)
 • Zahájení od října 2022 (bude upřesněno)
 • 50 000 Kč (úhrada poloviny kurzovného vždy před začátkem každého ze semestrů)

Proč studovat na ICV MENDELU

 • prestižní univerzita s tradicí od roku 1919
 • dlouhodobé zkušenosti s intenzivní jazykovou přípravou, naším přípravným studiem již prošlo několik stovek absolventů.
 • tým zkušených vysokoškolských učitelů s dlouholetou praxí ve výuce češtiny pro cizince
 • studijní skupina složena z 9 – 13 studentů
 • výuka podle nejnovějších trendů, mezinárodně srovnatelné standardy kvality
 • využití moderních učebnic a vlastních speciálně vyvinutých studijních materiálů
 • supervize kurzu (monitoring průběhu kurzu, zpětná vazba o učební progresi, průběžné testování, ankety spokojenosti)

Kontakty

Organizace kurzu
Institut celoživotního vzdělávání
Zemědělská 5, 613 00  Brno, Česká republika

Přihlášení na kurz

Více aktualit

Všechny aktuality