Projekt Studentský inkubátor zná své vítěze

14. 1. 2019
V prosinci se uskutečnil 10. ročník projektu Studentský inkubátor, který je přehlídkou bakalářských prací studentů studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a jehož cílem je podporovat tvůrčí práci studentů.

Úkolem účastníků Studentského inkubátoru bylo prezentovat před publikem stěžejní kapitoly své bakalářské práce. Díky tomu mohli studenti získat zpětnou vazbu od akademických pracovníků či svých ročníkových kolegů, a svoji bakalářskou práci tak vylepšit.

V rámci Studentského inkubátoru se uskutečnila i vnitřní grantová soutěž, jejímž cílem bylo podpořit tvůrčí práce studentů, směřující k inovaci vzdělávací činnosti. Hodnoticí komise složená z akademických pracovníků ICV MENDELU vybrala na základě prezentací nejlepší práce a jejich autory ocenila mimořádným studijním stipendiem, které bude vyplaceno v průběhu ledna.

V projektu Studentský inkubátor 2018 získali mimořádné stipendium tito studenti:

  • Pavel Nehéz
  • Denisa Rohrerová
  • Jitka Pokorná
  • Ilona Alenková
  • Dominika Černá
  • Hana Pišná

Srdečně blahopřejeme všem oceněným studentům!

Více aktualit

Všechny aktuality