Kontakty na fakultní koordinátorky

Agronomická fakulta

 

Ing. Simona Viktorínová
+420 545 133 008
simona.viktorinova@mendelu.cz
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
proděkanka pro studium
+420 545 133 191
alzbeta.jarosova@mendelu.cz

 


Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 

Ing. Lenka Šmidrová
+420 545 136 112
lenka.smidrova@mendelu.cz
 
 


Lesnická a dřevařská fakulta

 

Bc. Hana Čerteková
+420 545 134 006
hana.certekova@mendelu.cz
 
 


Provozně ekonomická fakulta

 

Ing. Petra Křupalová
+420 545 132 727
petra.krupalova@mendelu.cz
 
 


Zahradnická fakulta

 

Renata Svobodová
+420 519 367 225
+420 545 136 006t
renata.svobodova@mendelu.cz
 
 


Institut celoživotního vzdělávání

 

Br. Iva Urbánková
+420 545 135 208
iva.urbankova@mendelu.cz
 
 


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: