Psychologické poradenství, terapie, koučování, diagnostika

Poradenské služby mohou klientům pomoci překonat jejich osobní, rodinné, partnerské a studijní problémy, se kterými zpočátku přicházejí, ale postupně je zaměřit též na profesní záležitosti spojené se vstupem do praxe a uplatnění v ní. Tyto služby jsou poskytovány pro studenty a zaměstnance MENDELU, absolventy a uchazeče o studium zdarma. Pro zájemce z řad široké veřejnosti jsou služby individuálního poradenství poskytovány za úplatu, kdy cena za jedno sezení je 500 Kč.


V jakých oblastech Vám můžeme být nápomocní? Jedná se např. o:

  • obtíže spojené se studiem (např. poruchy soustředění, zvládání stresu ve zkouškových situacích, odkládání studijních povinností, souběh studijních a pracovních nároků, nedostatečné studijní dovednosti apod.),
  • obtíže spojené se specifickými obtížemi vycházející z určitého hendikepu (zdravotního, pohybového, smyslového, sociálního aj.),
  • problémy spojené s duševním zdravím (úzkostné stavy, depresivní poruchy, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, zneužívání návykových látek apod.),
  • partnerské a rodinné problémy, které ve svých důsledcích zájem o studium a studijní úsilí snižují nebo je přímo znemožňují.

V případě dotazů či zájmu o službu pište na pcentrum@mendelu.cz nebo do formuláře níže.


Naše psycholožky

 

Mgr. Barbora Šímová
psycholožka
pracovna: budova E, 1. patro vlevo
PhDr. Zdeňka Hort Vykoukalová, Ph.D.
psycholožka, koučka
pracovna: budova E, 1. patro vlevo

 


Přihlašovací formulář

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: