Pozvánka na konferenci ICOLLE 2021

15. 3. 2021
Institut celoživotního vzdělávání MENDELU srdečně zve na 13. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2021, která proběhne 8. 9. 2021 v hotelu Avanti v Brně u příležitosti 15. výročí vzniku ICV MENDELU. V případě nepříznivé situace bude mít konference online podobu. Hlavním tématem bude „Rozvoj kompetencí relevantních pro život a praxi v 21. století“. 

Téma letošního ročníků vyplývá ze Strategického záměru MŠMT ČR pro oblasti vysokých škol na období od roku 2021, který obsahuje očekávání, že vysoké školy budou vytvářet příležitosti pro pravidelné setkávání pracovníků, kteří se podílí na výuce v rámci vysoké školy a budou vytvářet platformy pro výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe. Téma je však aktuální i pro ostatní stupně školství a příbuzná odvětví.

Schopnost správně nastavit vzdělávací cíle, adekvátně zvolit vzdělávací metody, srozumitelně formulovat abstraktní poznatky, využívat vzdělávací technologie, spravedlivě hodnotit, komunikovat s různorodou skupinou studujících a poskytovat adekvátní podporu znevýhodněným není samozřejmostí. Odbornost nejen akademiků je jen jedním z předpokladů pro kvalitní výuku a další činnosti, a proto musí být adekvátně rozvíjeny i ostatní relevantní kompetence pro kvalitní výuku.

Na úrovni škol je očekávána systematizace požadavků na počáteční a průběžné vzdělávání vyučujících v metodách výuky. Cílem je, aby všichni pracovníci, pro které je to relevantní, měli přístup k odborné podpoře pro své činnost a průběžně své kompetence rozvíjeli a aktualizovali. Obzvlášť významný je tento požadavek u vyučujících na počátku kariéry a u těch, kteří poprvé používají nové vzdělávací technologie nebo postupy. Rozvoj širokého spektra kompetencí pracovníků může být navázán na jejich hodnocení, popřípadě kariérní postup.

Jako přednášející vystoupí na konferenci domácí i zahraniční odborníci zabývající se danou problematikou. Příspěvky s tématikou odborného vzdělávání budou také diskutovány v odborných sekcích konference, kterými budou:

  • Komplexní rozvoj pedagogického a akademického pracovníka
  • Flexibilní formy vzdělávání a technologie
  • Aktuální výzvy v oblasti školství a na trhu práce
  • Fenomén internacionalizace
  • Posterová sekce

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům, poradenským pracovníkům, vedoucím pracovníkům, magisterským nebo doktorským studentům, pracovníkům v oblasti dalšího profesního a zájmového vzdělávání včetně širší odborné veřejnosti.

Registrace na konferenci ICOLLE 2021 je již zahájena a potrvá do 15. 5. 2021 pro účastníky s aktivní účastí, do 31. 8. 2020 pro všechny ostatní.

Více aktualit

Všechny aktuality