Pedagog volného času

Kurz je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 17 odst. 2) písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností pedagoga volného času.

Kurz je akreditován u MŠMT ČR a pořádáme jej ve spolupráci s organizací Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, p.o. 

Cíl kurzu

Cílem studia je získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. 

Obsah kurzu

Kurz je složen z následujících tematických celků:

Základy pedagogiky pro pedagogy volného časuZkušenosti účastníků v zájmovém vzdělávání
 Základní pojmy pedagogiky
 Charakteristika a fáze pedagogického procesu
Zadání závěrečné práce
Pedagogika volného časuPředpoklady pro výkon profese pedagoga volného času
 Školská zařízení pro neformální a zájmové vzdělávání
 Závazné normy pro práci pedagoga volného času
Konzultace k závěrečné práci
Didaktika pro pedagogy volného časuKurikulum zájmového vzdělávání
 Plánování a příprava výukové jednotky v zájmovém vzdělávání
Realizace výukové jednotky
 Současné trendy v pedagogice volného času
 Hodnocení didaktického procesu
Konzultace k závěrečné práci
Psychologie pro pedagogy volného časuZáklady pedagogické psychologie – Učení jako jedna ze základních lidských činností ve volném čase, hra, dobrovolná práce, činnosti volného času)
 Vývojová psychologie
 Specifické potřeby dětí a mládeže
 Základy sociální psychologie 
 Osobnost pedagoga volného času a způsoby jeho chování
 Dynamika skupiny a práce s ní v rámci zájmového vzdělávání
Obhajoba závěrečné písemné práce a závěrečná zkouška před komisí

Přihláška

Přihlášení na jarní běh 2023 naleznete zde: https://www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1017&kod=1345

Máte o studium zájem? Vyplňte předběžnou nezávaznou přihlášku ZDE a my se Vám ozveme, jakmile spustíme přihlašování. 

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí obdrží účastníci osvědčení  o absolvování kurzu: Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, dle § 22 odst.. 1. písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů.

Termín kurzu

1. blok

pátek 31. 3. v čase 14:00-18:15

sobota 1. 4. v čase 9:30-16:15

2. blok

pátek 14. 4. v čase 14:00-17:15

sobota 15. 4. v čase 9:30-13:45

3. blok

sobota 22. 4. v čase 9:30-16:45

4. blok

pátek 12. 5. v čase 14:00-19:00

sobota 13. 5. v čase 9:30-15:15

5. blok – ZKOUŠKY

pátek 16. 6. v čase 14:30-19:00

sobota 17. 6. v čase 8:30-13:00

Místo konání

Brno, ICV MENDELU a pracoviště Lipky

Cena kurzu

 4 500 Kč / 3 750 Kč do 26 let

Podmínky účasti

  • minimálně středoškolské vzdělání s výučním listem
  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Nejčastější dotazy

Podle vyjádření MŠMT je toto studium určeno pro pedagogy volného času, tzv. kroužkaře, zejména v domech dětí a mládeže či střediscích volného času. Kvalifikaci vychovatele tímto studiem účastníci nezískají.

Ano, stačí. Podmínkou pro přijetí na kurz je ukončené středoškolské vzdělání.

Akreditace MŠMT stanovuje délku kurzu na min. 40 hodin. Včetně závěrečných zkoušek je celková délka kurzu u nás 45 hodin. K úspěšnému absolvování musí být splněna 80% účast, zpracování a obhájení závěrečné práce, jejíž náplní je příprava a praktická realizace nějaké vzdělávací jednotky (např. kroužku), a složení závěrečné zkoušky.

Je to především individuální a praktický přístup. Naší snahou je inspirovat, motivovat a připravit účastníka na reálné situace, které v jeho praxi můžou nastat. To se odráží jak v přístupu lektorů, tak i závěrečné práci, kterou účastník připravuje především pro sebe. Součástí závěrečné práce proto také je praktická realizace výukové jednotky (např. jedné schůzky kroužku) přímo u nějaké organizace. Současně účastník dostává průběžnou podporu konzultanta, který mu dává podněty a zpětnou vazbu k dílčím částem práce (přípravě, realizaci i reflexi). Samotná závěrečná zkouška je vedena tak, aby byla další inspirací nejen pro zkoušeného ale i pro ostatní účastníky.

Kontakty

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Lucie Poppová
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Fotogalerie

Více aktualit

Všechny aktuality