Kdo může využít právní poradenství?

 • studenti MENDELU
 • zaměstnanci MENDELU

V kterých oblastech práva poskytujeme poradenství?

 • Pracovní právo: např. pracovní smlouvy (vznik, zánik, výpověď), práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
 • Občanské právo: např. nájemní a kupní smlouvy, dluhová problematika
 • Rodinné právo: např. výživné zletilých dětí a studentů, formy péče o děti, majetkové vztahy, pomoc při smírném řešení situace i v rámci těžkých soudních sporů
 • Obchodní právo: např. jak vybrat vhodnou právní formu podnikání, jak založit společnost, získání živnostenského oprávnění
 • Trestní právo: např. trestní oznámení, zastupování obžalovaného nebo poškozeného v rámci trestního řízení
 • Obecné právní otázky: např. průběh soudního sporu, úhrada soudních výloh, co je to mediace, příprava na mediaci

Co vám můžeme nabídnout? 

Individuální konzultace

Poskytneme vám informace, rady, kontakty, tipy a doporučení. Služba nezahrnuje zastupování u soudu, sepisování smluv, vyřizování pohledávek apod., můžeme vám však usnadnit orientaci ve vašem problému a naplánování dalších kroků. Klademe důraz na přátelské a srozumitelné zprostředkování informací ze světa práva. Diskrétnost, profesionalita a nezaujatost je samozřejmostí.

Skupinové semináře

Skupinové semináře se zaměřují na téma práva, jako např. právnické minimum aneb jak se z práva nezbláznit, pracovní právo – do práce s přehledem, a konají se obvykle jedenkrát v roce.

Více informací najdete na stránce Kurzy.

Právní konzultantka

Právní poradenství poskytujeme ve spolupráci s advokátní a mediační kanceláří JUDr. Martiny Ďurďovič.

JUDr. Martina Ďurďovič
advokátní praxi se věnuje od roku 2004, zejména rodinnému právu se zaměřením na řešení složitých rodinných sporů a občanskému právu. Právo vnímá jako možnost svým osobním přístupem pomoci klientům najít východisko z obtížných životních situací. Kromě klasické právní praxe řadí do portfolia svých služeb i mediaci – mimosoudní narovnávání sporů, jejíž výsledkem je vzájemná dohoda všech zúčastněných stran.

Cena

Studenti MENDELUZDARMA
Zaměstnanci MENDELUZDARMA

Jak služby využít?

 • Máte-li zájem o konzultaci s právní konzultantkou, objednejte se prostřednictvím přihlašovacího formuláře.
 • Odesláním přihlášky dáváte souhlas k poskytnutí vašich osobních údajů (jméno, e-mail, tel.) naší externí konzultantce.
 • Obvykle do 5 pracovních dní obdržíte telefonicky, nebo e-mailem od právní konzultantky odpověď, nebo žádost o doplnění informací. Prosíme, pro jistotu si kontrolujte SPAM ve vaší e-mailové schránce. V případě pracovní vytíženosti konzultantky se může reakční doba prodloužit. Prosíme o vaši trpělivost, snažíme se být maximálně efektivní a spolehliví. 
 • Potřebujete se nás ještě na něco zeptat? Vaše dotazy nám pošlete na e-mail pcentrum@mendelu.cz, (prosíme, nazvěte předmět e-mailu „Právní poradenství“).
Uveďte Váš univerzitní e-mail
Jasně formulujte váš dotaz a popište situaci, ze které vycházíte.

* Nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Nepřeji si dostávat e-mailem newsletter poradenského centra.

Kliknutím na ‚Odeslat‘ potvrzuji, že jsem si přečetl/a informace o zpracování osobních údajů a porozuměl/a jim.