Organizační struktura

 

Ředitel vysokoškolského ústavu

 

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
+420 545 135 220
BA05N4017 (E4.17)
petr.adamec@mendelu.cz

 

 

Zástupce ředitele vysokoškolského ústavu

 

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
zástupce ředitele
+420 545 135 225
BA05N4010 (E4.10)
michal.simane@mendelu.cz

 

Tajemník vysokoškolského ústavu

 

Bc. et Bc. Martin Brandstätter, DiS.
+420 545 135 006
BA05N4016 (E4.16)
martin.brandstatter@mendelu.cz

 

 

Oddělení vysokoškolského ústavu

Orgány vysokoškolského ústavu

Poradní orgány

Komise

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: