Erasmus+

 

Praktické stáže v rámci programu Erasmus+ se může student zúčastnit za následujících podmínek:

 • Student je v době výjezdu na zahraniční praktickou stáž zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na MENDELU - prezenční, kombinované či distanční formy studia.
 • Student je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu.
 • Student byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.
 • Student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu ve studijním programu, oboru na fakultě, přes kterou pobyt realizuje.
 • Délka praktické stáže je min. 2 měsíce a max. 12 měsíců.
 • Student musí v zahraniční organizaci pracovat na plný pracovní úvazek (běžný v zemi, kde sídlí přijímající organizace).
 • Podmínkou praktické stáže není uzavření interinstitucionální smlouvy, stáž však musí být předem domluvena a potvrzena, což dokládá trojstranně podepsaný TA.
 • Praktická stáž musí být součástí studijního programu, v rámci kterého student vyjíždí a musí být schválena danou fakultou a následně studentovi uznána a zapsána v Diploma Supplement.
 • Podmínkou úspěšného ukončení zahraniční praktické stáže je úspěšné absolvování a splnění plánu aktivit schválených v TA.

Praktickou stáž je možno nově absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže):

 • Absolventem se student stává v den složení státní zkoušky, od tohoto dne plyne lhůta jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena (je však třeba stále respektovat probíhající akademický rok, v němž je stáž administrativně vedena, nemůže přesahovat do dalšího akademického roku)
 • Absolventské stáže mohou trvat 2-12 měsíců, odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus pobytu (studijní i pracovní) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá.
 • Veškerá administrativa, stejně jako podpis finanční dohody, musí být vyřízena před ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky.

Podrobnější informace naleznete na stránkách MENDELU:

http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus

 

 

Bilaterální smlouvy

 

Podrobnější informace naleznete na stránkách MENDELU:

http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/staz_ostatni

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: