Erasmus+

 

1. Výukové pobyty

Cílem výukového pobytu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Zapojené země:

 • 28 zemí EU
 • 3 země ESVO (Švýcarsko do odvolání vyloučeno z programových zemí)
 • kandidátské země Turecko a Makedonie
 • studijní pobyt se realizuje na základě podepsané meziinstitucionální smlouvy mezi MENDELU a partnerskou univerzitou
 • obě zapojené univerzity musí mít přidělený Erasmus Charter for Higher Education a Erasmus ID kód

Podrobnější informace naleznete na: http://ipm.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/mobilita_akademickych_pracovniku/erasmus/vyukove-potyby

2. Školení

Cílem školení je umožnit pracovníkům získávat znalosti nebo konkrétní know-how ze zkušeností a příkladů dobré praxe dostupných v zahraničí, jakož i praktické dovednosti, které mají význam pro jejich současné zaměstnání a profesní rozvoj a posilování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi.

 

Základní podmínky:

 • Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus Plus je přidělení Erasmus University Charter (EUC) od Evropské komise. Školení nemusí probíhat pouze na vysokoškolské instituci, ale i v soukromých společnostech, ne však na EU institucích.
 • Školení nemusí být podloženo uzavřenou meziinstitucionální smlouvou, lze vyjet na základě schváleného Training Programme.
 • Zaměstnanec musí mít uzavřený pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k vysílající instituci. Nelze vyslat zaměstnance, který vykonává činnost na základě DPP nebo DPČ.
 • Oprávněnou aktivitou je jakákoliv forma školení za účelem zvyšování kvalifikace - účast na mezinárodních tzv. staff weeks, jazykový kurz, job shadowing apod.
 • Tato činnost může být vykonávána i ve dnech oficiálního pracovního klidu v přijímající zemi.
 • minimální délka 2 pracovní dny, maximální délka pobytu 60 dnů (mimo cestovní dny).
 • zaměstnanec musí strávit na přijímací instituci minimálně 8 hodin za týden (i při kratší době nežli týden).
 • školení lze realizovat vždy v období daného akademického roku, od 1. 9. do 15. 9. následujícího roku.
 • Jazykové kompetence: každy zaměstnanec vyjíždějící v rámci programu Erasmus+ bude muset doložit jazykové znalosti z jazyka, v kterém bude probíhat školení na hostitelské instituci.

Podrobnější informace naleznete na:

http://ipm.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/mobilita_akademickych_pracovniku/erasmus/skoleni

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: