Mobilita zaměstnanců

Mobility mimo EU pro rok 2018

Stejně jako v minulém roce, bylo i letos vyhlášeno výběrové řízení v rámci IP IP 3.3_Podpora a využívání potenciálu multikulturního prostředí na univerzitě na mimoevropské mobility.

Podmínky výjezdu:

 •  vyjíždějící je akademický pracovník MENDELU
 •  pobyt je realizován na partnerských univerzitách v zemích mimo EU a není možné jej hradit z prostředků Erasmus+, CEEPUS apod.
 •  minimální délka je 5 dní
 •  mobilita akademika prokazatelně přispívá ke zvýšení potenciálu multikulturního prostředí na univerzitě a obsahuje výukovou či výzkumnou aktivitu
 •  mobilita je uskutečněna v roce 2018; poslední mobilita proběhne v listopadu 2018
 •  z mobility je OMVI podána zpráva se zhodnocením výjezdu, jeho přínosu a kontakty na zapojené osoby na dané instituci (možno jako zpráva ze SC)
 •  z projektu je možné financovat cestovní a pobytové náklady, stravné a pojištění
 •  je nutné uvést zdroj dofinancování pro případ, že částka alokovaná danému akademickému pracovníkovi bude při výjezdu přečerpána

 Přihlášky (viz příloha tohoto e-mailu) můžete podávat do 4. 12. 2017 do 12:00 hod Ing. Lence Danielové, Ph.D. a to jak v elektronické podobě, tak vytištěné a podepsané.

Přihlášky obsahují základní údaje o mobilitě a stručný popis plnění tří hlavních kritérií:            

A/ vazba na strategii univerzity, B/ vazba na strategii fakulty, C/ přínos (do výuky, na pracoviště, univerzitě).

Výsledky výběrového řízení by měly být známy do 8. 12. 2017.

 

Mobility programu Erasmus+ pro akademické i neakademické pracovníky

Zahraniční oddělení rektorátu Mendelovy univerzity v Brně vypsalo výběrové řízení pro akademické i neakademické pracovníky MENDELU na mobility programu Erasmus+ pro akademický rok 2017/2018. Více informací o programu včetně  formulářů  naleznete na:

http://ipm.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/mobilita_akademickych_pracovniku/erasmus

 

V případě, že se rozhodnete přihlášku podat, nezapomeňte také informovat Ing. Lenku Danielovou, e-mail: lenka.danielova@mendelu.cz

 

LLP/Erasmus 

Program Erasmus je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus je přidělení Erasmus University Charter (EUC) od Evropské komise.

Podmínky pro vysílané pedagogy

 • Pedagogický pracovník musí být zaměstnancem vysokoškolské instituce (tj. musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy), která je držitelem EUC.
 • Nelze vyslat pracovníka, který pracuje na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti.
 • Pracovník musí být občanem státu zapojeného do programu celoživotního učení (LLP) nebo mít ve státě zapojeném do LLP trvalý pobyt, případně status uprchlíka.
 • Prioritu by měli mít pedagogové vyjíždějící na výukový pobyt poprvé.
 • Výuka zahraničního pracovníka podniku, který přijíždí na vysokoškolskou instituci (do ČR) vyučovat na základě pozvání instituce, která jeho pobyt financuje.

 

Více informací na: http://www.ipm.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/mobilita_akademickych_pracovniku/llperasmus/zakladni_informace_pro_ucitele

 

Ostatní - Rozvojové programy

Jednou z priorit dlouhodobého záměru MENDELU je internacionalizace její činnosti. V rámci naplňování této priority se univerzita mj. snaží podporovat naplňování bilaterálních smluv oběma směry a podporovat institut vyjíždějících akademických pracovníků. Získané zkušenosti, poznatky a informace následně akademici integrují do výuky na jednotlivých fakultách, čímž dochází ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti a jejímu zatraktivnění pro domácí i zahraniční studenty.

 

Více informací na: http://www.ipm.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/mobilita_akademickych_pracovniku/ostatni_projekty

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: