Mobilita zaměstanců

 

Cílem mobilit zaměstnanců je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami a podpořit výměnu dobré praxe. Akademičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně mohou navštívit zahraniční partnerské univerzity v rámci různých programů. Aktuální nabídka pobytů v zahraničí je k dispozici zde.

Erasmus+

V rámci programu Erasmus+ je možné se účastnit výukového pobytu nebo školení. Více informací

Kreditová mobilita

Více informací

Výjezd s akademikem 

Více informací

Další možnosti mobilit

Více informací

 

Pokud máte k pobytům v zahraničí otázky, obraťte se na kolegy z ICVPodrobné informace o mobilitách zaměstnanců naleznete také na stránkách Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: