Přijíždějící studenti/Incoming Students

 

Zahraniční studenti mají možnost studovat na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU vybrané předměty v angličtině v oblasti pedagogických a technicko-ekonomických disciplín. Jedná se o předměty zaměřené např. na pedagogiku, psychologii nebo projektový management. Studium probíhá formou individuálních konzultací, obvykle po dobu jednoho semestru. Tříleté bakalářské studijní programy nabízí Institut celoživotního vzdělávání pouze v českém jazyce, v anglickém jazyce bakalářské studium momentálně nenabízí.

Institut of Lifelong Learning offers to international students selected courses in English in pedagogy and technical-economic disciplines. There are courses focused e.g. on pedagogy, psychology or project management. Study is organized individually in the form of consultations, usually during one semester. Bachelor´s degree programs (for three years) offers Institut of Lifelong Learning in Czech language only, in English language are these bachelor´s degree programes not available at the moment. If you want to attend the courses or if you have questions, contact us.

Courses taught in English 

Další informace najdete na stránkách Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU

Incomming students can find other information on web sites Department of International Relations and Internationalization 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: