Přijíždějící studenti/Students from abroad

 

Zahraniční studenti mají možnost studovat na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU vybrané předměty v angličtině v oblasti pedagogických a technicko-ekonomických disciplín. Studium probíhá formou individuálních konzultací. 

Institut of Lifelong Learning offers to international students selected Bachelor’s and Master’s degree courses in English in pedagogy and technical-economic disciplines. Study is organized individually in the form of consultations.

More information 

Další informace najdete na stránkách Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU

Students from abroad can find other information on web sites Department of International Relations and Internationalization 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: