Dlouhodobý / Strategický záměr

Plán realizace strategického záměru / Aktualizace dlouhodobého záměru

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: