Programová komise programu Specializace v pedagogice

 

Ing. Marie Horáčková
předsedkyně, garant programu a garant oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
BA05N4008 (E4.08)
+420 545 135 230
marie.horackova@mendelu.cz

 

 

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
garant oboru Učitelství odborných předmětů
+420 545 135 220
BA05N4017 (E4.17)
petr.adamec@mendelu.cz

 

 

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
+420 545 135 225
BA05N4010 (E4.10)
michal.simane@mendelu.cz

 

 

Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
+420 545 135 221
BA05N4011 (E4.11)
pavel.pecina@mendelu.cz

 

 

Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
+420 545 135 219
BA05N4023 (E4.23)
lenka.stepankova@mendelu.cz

 

 

 

Programová komise studijního programu Aplikovaná pedagogická studia

 

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
předsedkyně a garant studijního programu
+420 545 135 217
BA05N4014 (E4.14)
lenka.kamanova@mendelu.cz

 

 

 

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
+420 545 135 220
BA05N4017 (E4.17)
petr.adamec@mendelu.cz

 

 

 

Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
+420 545 135 230
BA05N4008 (E4.08)
marie.horackova

 

 

 

Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
+420 545 135 219
BA05N4023 (E4.23)
lenka.stepankova@mendelu.cz

 

 

 

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
+420 545 135 225
BA05N4010 (E4.10)
michal.simane@mendelu.cz

 

 

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA
71381@node.mendelu.cz

 

 

 

Mgr. David Kryštof, Ph.D., ACC
 

 

 

 

Programová komise studijního programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

 

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
předseda a garant studijního programu
+420 545 135 225
BA05N4010 (E4.10)
michal.simane@mendelu.cz

 

 

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
předsedkyně a garant studijního programu
+420 545 135 217
BA05N4014 (E4.14)
lenka.kamanova@mendelu.cz

 

 

Ing. Marie Horáčková
+420 545 135 230
BA05N4008 (E4.08)
marie.horackova@mendelu.cz

 

 

Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
+420 545 135 215
BA05N4008 (E4.08)
alena.bendova@mendelu.cz

 

 

 

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
qqzounek@node.mendelu.cz

 

 

 

Programová komise programu Technické znalectví a pojišťovnictví

 

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
+420 545 135 220
BA05N4017 (E4.17)
petr.adamec@mendelu.cz

 

 

  prof. Ing. František Bauer, CSc.
+420 545 132 085
frantisek.bauer@mendelu.cz

 

 

  doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
+420 545 136 332
pavel.machal@mendelu.cz

 

 

  prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
+420 545 132 306
jan.marecek@mendelu.cz

 

 

  prof. Dr. Ing. Jiří Marek
+420 545 135 239
jiri.marek@mendelu.cz

 

 

  doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
+420 545 132 449
eva.vavrova@mendelu.cz

 

 

  Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
+420 545 135 240
martin.cupal@mendelu.cz

 

 

Pavel Bartoník
xbarto23@node.mendelu.cz

 

 

 

Radim Fousek
xfousek2@node.mendelu.cz

 

 

 

Kateřina Menyhardová
xmenyhar@node.mendelu.cz

 

 

 

Programová komise programu Technické znalectví a expertní inženýrství

 

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
+420 545 135 220
BA05N4017 (E4.17)
petr.adamec@mendelu.cz

 

 

  prof. Ing. František Bauer, CSc.
+420 545 132 085
frantisek.bauer@mendelu.cz

 

 

 

  doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
+420 545 136 332
pavel.machal@mendelu.cz

 

 

  prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
+420 545 132 306
jan.marecek@mendelu.cz

 

 

  prof. Dr. Ing. Jiří Marek
+420 545 135 239
jiri.marek@mendelu.cz

 

 

  doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
+420 545 132 449
eva.vavrova@mendelu.cz

 

 

Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
+420 545 135 240
martin.cupal@mendelu.cz

 

 

 

Bc. Tomáš Bílek
xbilek@node.mendelu.cz

 

 

Bc. Martin Handl
xhandl2@node.mendelu.cz

 

 

 

Bc. Ondřej Klíma
xklima@node.mendelu.cz

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: