Oddělení sociálních věd a popis zajišťovaných činností

 

Hlavním posláním Oddělení sociálních věd (OSV) je vědeckovýzkumná a pedagogická činnost, zejména v oblasti vzdělávání učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku na středních školách. Akademičtí pracovníci OSV realizují svoji pedagoigckou činnost zejména v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijních oborů:

a) Učitelství odborných předmětů;
b) Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.

Popis zajišťovaných činností OSV:

  • pedagogická činnost (výuka bakalářských studijních oborů);
  • vědeckovýzkumná a tvůrčí činnost ;
  • další odborná a projektová činnost.

Vědeckovýzkumná a tvůrčí činnost akademických pracovníků ICV MENDELU se orientuje zejména na následující oblasti:

  • dějiny středního odborného a učňovského školství v období socialistického Československa
  • pedagogická činnost učitele praktického vyučování a odborného výcviku v podmínkách současné střední odborné školy
  • profesní rozvoj učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování
  • kvalita programů profesního a zájmového vzdělávání realizovaných v rámci celoživotního vzdělávání na vysokých školách v České republice
  • determinanty udržitelnosti kvality života starších občanů se zřetelem na univerzity třetího věku a aktivní občanství
  • čtvrtá průmyslová revoluce a její vliv na odborné vzdělávání

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: