UOP

3. semestr  4. semestr
Biologie mládeže a školní zdravotnictví Obecná didaktika
Hlasová výchova Pedagogická psychologie
Obecná psychologie Seminář k bakalářské práci
Úvod do filosofie Sociální pedagogika
Úvod do pedagogického výzkumu Speciální pedagogika
Základy pedagogiky Teorie a metodika výchovy
Základy psychologie Výchovné poradenství
Základy sociologie Vývojová psychologie
    Komunikační dovednosti
    Kultura projevu učitele
    Svět práce
    Tvorba školního vzdělávacího programu
    
5. semestr 6. semestr
Didaktika praktického vyučování Bakalářská práce
Oborová didaktika Etika učitelství
Pedagogická diagnostika Individuální řízená pedagogická praxe
Pedagogická komunikace Rozvoj didaktických kompetencí učitele
Sociální psychologie Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele
Úvod do individuální řízené pedagogické praxe Vybrané otázky veřejné správy
Informační gramotnost    
Marketing školy    
Odborný světový jazyk - angličtina    
Prevence sociálně patologických jevů    

UPVOV

1. semestr  2. semestr
Biologie mládeže a školní zdravotnictví Ekologie
 
Úvod do pedagogického výzkumu Obecná didaktika
 
Úvod do studia Obecná psychologie
 
Základy pedagogiky Sociální pedagogika
Základy psychologie Teorie a metodika výchovy
 
Základy sociologie Vývojová psychologie
 
Cizí jazyk I Cizí jazyk II
   
 
 
3. semestr  4. semestr 
Environmentální výchova  Didaktika praktického vyučování I
 
Hlasová výchova  Informační gramotnost
 
Odborné exkurze  Moderní didaktická technika
 
Pedagogická diagnostika Psychologie práce  
Pedagogická psychologie Seminář k bakalářské práci I  
Speciální pedagogika Výchovné poradenství  
Komunikační dovednosti Celoživotní vzdělávání  
Prevence sociálně patologických jevů Pedagogická komunikace  
 Svět práce   Pedagogika volného času
 
5. semestr  6. semestr  
Bezpečnost práce  Bakalářská práce  
Didaktika praktického vyučování II  Individuální řízená pedagogická praxe  
Oborová didaktika Profesní etika  
Seminář k bakalářské práci II  Rozvoj didaktických kompetencí učitele  
Sociální psychologie Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele  
Úvod do individuální řízené pedagogické praxe  Vybrané otázky veřejné správy  
Marketing školy    
Školský management    
Tvorba školního vzdělávacího    

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: