Zaměstnanci - vědecké zaměření a směry výzkumných aktivit

 


 

Mgr. Alena Bendová, PhD.
Akademická pracovnice - odborná asistentka
+420 545 135 215
BA05N4008 (E4.08)
alena.bendova@mendelu.cz

Je absolventkou oboru Učitelství tělesné výchovy, Učitelství občanské výchovy, Učitelství německého jazyka a Speciální pedagogiky na Fakultě sportovních studií a Pedagogické fakultě MU a doktorského studia pedagogiky na Pedagogické fakultě MU.
Vědecko-výzkumně směřuje do oblasti klimatu školní třídy, pedagogické komunikace a prevence rizikového chování. Mezi další oblasti jejího výzkumného zájmu patří vybraná témata obecné didaktiky nebo speciální pedagogiky.
Je členkou České pedagogické společnosti (ČPdS).
V současné době také působí jako středoškolská učitelka a školní metodik prevence.


 

Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Odborná asistentka
+420 545 135 230
BA05N4008 (E4.08)
marie.horackova@mendelu.cz

Hlavní směry vědecko-výzkumných aktivit směřují do oblastí: 1. environmentálního vzdělávání; 2. rozvoj komunikačních dovedností u budoucích učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování a odborného výcviku; 3. školského managementu; 4. marketingu školy.
Realizované výzkumy a studie mají charakter kvantitativního i kvalitativního designu. Členství ve vědeckých společnostech: Česká pedagogická společnost (ČPdS).


 

Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Odborná asistentka
+420 545 135 233
BA05N4021 (E4.21)
dita.janderkova@mendelu.cz

Hlavní směry vědecko-výzkumných aktivit směřuji do oblasti: 1. speciální pedagogiky; 2. pedagogické diagnostiky; 3. komunikačních dovedností (rétorika); 4. zvládání textu a práce s textem; 5. pedagogické psychologie.
Ve své vědecko-výzkumné práci se především zajímám o speciálně pedagogickou oblast a jedince se speciálními vzdělávacími potřebami; školskou praxi spojenou s touto oblastí. Dále se zaměřuji na rozvoj komunikačních dovedností u dětí i dospělých a na zvláštnosti vzdělávání u dospělých a seniorů – paměť, pozornost apod.
Členství ve vědeckých společnostech: Česká pedagogická společnost (ČPdS); Česká společnost Dyslexie.


 

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Odborná asistentka
+420 545 135 217
BA05N4008 (E4.08)
lenka.kamanova@mendelu.cz

Hlavní směry vědecko-výzkumných aktivit směřuji do oblasti: 1. mezigeneračního učení; 2. age managementu; 3. sexuální výchovy; 4. výchovy v rodině.
Realizované výzkumy a studie mají charakter spíše kvalitativního či smíšeného designu. Členství ve vědeckých společnostech: Česká pedagogická společnost (ČPdS); členka redakce odborného časopisu Pedagogická orientace; místopředsedkyně odborného sdružení Age management; členka pracovní skupiny pro vzdělávání starších dospělých při Asociaci institucí vzdělávání dospělých v České republice (AIVD ČR,


 

Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Odborný asistent
+420 545 135 221
BA05N4011 (E4.11)
pavel.pecina@mendelu.cz

Absolvent magisterského oboru studia učitelství fyziky a technické a informační výchovy a doktorského studijního programu pedagogiky na Pedagogické fakultě MU v Brně. Prošel pedagogickou praxí základní a střední školy v letech 2001 – 2006. Od roku 2005 působí jako odborný asistent na katedře fyziky, chemie a odborného vzdělávání Pedagogické fakulty MU. Od roku 2012 spolupracuje s Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, kde působí od roku 2017 jako odborný asistent. Dlouhodobě se specializuje na problematiku středoškolského odborného vzdělávání se zaměřením na technické obory. Předmětem zájmu jsou aktuální témata teorie vzdělávání, kvalita ve výuce, aktivita žáků, problematika technologie výuky a propojení teorie a praxe v odborném vzdělávání. Je autorem třech odborných knih a dále potom řady domácích i zahraničních publikací, zejména článků v časopisech a sbornících, dále potom učebních textů a výukových opor.


 

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Odborný asistent, zástupce ředitele pro tvůrčí činnost
+420 545 135 225
BA05N4010 (E4.10)
michal.simane@mendelu.cz

Je absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v oborech historie a pedagogika.
Dlouhodobě se výzkumně zabývá tématy z oblasti dějin pedagogiky a školství, zejména pak problematikou československého školství v 19. a 20. století. V tomto směru již publikoval řadu odborných článků jak v českých, tak i v zahraničních odborných periodicích. Je také spoluautorem několika monografií zabývajících se problematikou každodenního života škol v období normalizace či metodologie historicko-pedagogického výzkumu. Mezi další oblasti jeho výzkumného zájmu patří ICT ve vzdělávání či Pedagogika sportu. Je členem České asociace pedagogického výzkumu, České pedagogické společnosti a České asociace orální historie.


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: