Zaměstnanci - vědecké zaměření a směry výzkumných aktivit

 

  

  Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
  Akademický pracovník - odborný asistent - Oddělení expertního inženýrství (ICV)
+420 545 135 240
  BA05N3012 (E3.12)
martin.cupal@mendelu.cz

Hlavní směry vědecko-výzkumných aktivit směřovány do oblastí:

 • Vědecky je zaměřen na oblast oceňování nemovitostí (numerická a statistická analýza oceňovacích metod; fundamentální analýza metod v souladu s IVS, EVS; modely pro odhady tržních hodnot), v oblasti oceňování finančních aktiv (síťová analýza akciových trhů) a v oblasti majetkového pojištění (modelování výskytu pojistných rizik, dopad pojistných rizik na pojistnou hodnotu majetku).
 • V rámci odborného zaměření se podílí na zpracovávání znaleckých posudků a expertních vyjádření ve výše uvedených oblastech.

Členství ve vědeckých společnostech:

 • Role experta v rámci CEEM za ČR
 • Členství v Asociaci znalců a odhadců (AZO)
 • Členství v Global Research Institute for Business Academics (GRIBA, Melbourne)

 

 

  doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
  Akademická pracovnice - docentka - Ústav financí (PEF)
  Akadem. vedoucí vědecko-výzk. pracovnice - Oddělení expertního inženýrství (ICV)
+420 545 132 449
  BA39N4087 (Q4.87), BA04N4051 (B4.51)
eva.vavrova@mendelu.cz

Hlavní směry vědecko-výzkumných aktivit směřovány do oblastí:

 • Finanční regulace a dohled nad finančním trhem EU při řešení finanční nestability
 • Finanční řízení komerčních pojišťoven
 • Pojistný trh v ČR/EU/světě (fokus na environmentální pojištění, pojištění zemědělských rizik)
 • Globální problémy veřejných financí (fokus na veřejné finance světových ekonomických uskupení)

Členství ve vědeckých společnostech:

 • Eurasia Business and Economics Society EBES
 • Eastern Europe Management Institute EEMI (Pool of  International Experts)
 • Asociace manažerů udržitelné spotřeby a výroby AMUSV (dříve Asociace manažerů čistší produkce AMCP)

 

 

  Ing. Martin Zach, Ph.D.
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Oddělení expertního inženýrství (ICV)
+420 545 135 231
  BA05N3012 (E3.12)
martin.zach@mendelu.cz

Hlavní směry vědecko-výzkumných aktivit směřovány do oblastí:

 • Oblast kvality výroby a kvality produktů (zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu, inovace).
 • Oblast kvality prostředí a bezpečnost práce (měření veličin v oblastech: Hygiena práce a pracovního prostředí; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, produkt a jeho kvalita)
 • Řízení výrobních procesů (v malých a středních podnicích)
 • Projektové řízení a procesního řízení (metody, postupy, optimalizace, příklady z praxe)

Členství ve vědeckých společnostech:

 • Role experta v rámci CEEM za ČR
 • Členství ve Finanční akademii soutěže Zlatá koruna
 • Členství ve Společnosti pro projektové řízení, z. s.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: