Vědecká rada VÚ ICV MENDELU (ode dne 1. 7. 2019)

 

 • Mgr. Petr Adamec, Ph.D., MBA (předseda)

Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně

 • doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta

 •  doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

 • Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.

Žilinská univerzita v Žilině, Ústav celoživotního vzdělávání

 • doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.

Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

 • doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

 • Ing. Jaroslav Mandula

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

 • prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

 • prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

 • Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.

Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta

 • doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.

 • prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

 • prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně

 • doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

 

Tajemnice vědecké rady:

         Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně

 

Zápisy

Název souboruDatum dokumentuModifikace
Zápis č. 1 2021 28.3.2022 28.3.2022 10:53:51
Zápis č. 1 2020 6.3.2020 6.3.2020 14:47:37
Zápis č. 2 2019 6.3.2020 6.3.2020 14:44:15
Zápis č. 1 2019 28.2.2019 28.2.2019 15:55:30
Zápis č. 4 2018 9.1.2019 9.1.2019 10:06:37

Archiv

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: