Novinka i tradiční kurzy v oblasti arboristiky

20. 10. 2022

Na listopad a prosinec připravujeme několik jednodenních kurzů z oblasti arboristiky, dendrologie a ochrany stromů před škůdci a chorobami.

Novinkou je kurz Invazní a v České republice nepůvodní škůdci okrasných dřevin. Kurz je určený arboristům, zahradníkům, krajinářům či úředníkům státní správy a bude se věnovat nově zavlečeným druhům hmyzu, které mohou ohrožovat veřejnou zeleň. Účastníci kurzu se dozví o možnostech monitoringu a zneškodnění invazivních druhů hmyzu i o zkušenostech odborníků ze zahraničí.

Milovníkům přírody a zájemcům o jehličnaté dřevin doporučujeme tradiční kurz Jehličnaté dřeviny. V kurzu získají znalosti o jehličnatých dřevinách, které se často a s oblibou vysazují v zahradách i městských parcích. Součástí kurzu je vycházka s lektorem do Botanické zahrady a arboreta MENDELU, kde je možné vidět méně obvyklé druhy jehličnanů.

Přehled arboristických kurzů, ze kterých si mohou zájemci vybírat:

Více aktualit

Všechny aktuality