Na kolejích začaly kurzy češtiny pro uprchlíky

18. 3. 2022
Na kolejích Mendelovy univerzity v Brně začaly kurzy češtiny pro maminky s dětmi z Ukrajiny. Jejich cílem je, aby se přijíždějící lépe zorientovali v novém prostředí. Hned o první kurzy byl velký zájem. Konají se jednou týdně a celkem půjde o 10 až 12 lekcí.

„Našim cílem je obecně usnadnit uprchlíkům adaptaci v českém prostředí. To platí dvojnásob při náhlé životní změně a složité situaci, kterou nyní prožívají,“ uvedla Šárka Moravcová z Institutu celoživotního vzdělávání (ICV) MENDELU. Lekce nabízí uprchlíkům zejména základní komunikační obraty, vybrané okruhy slovní zásoby, výslovnost a českou abecedu.

Mendelova univerzita chystá také intenzivní kurzy češtiny pro nově příchozí studenty z Ukrajiny. Někteří z nich už se škole hlásí. „Jsme připraveni přijmout jak stávající studenty ukrajinských vysokých škol, tak nové. Stávající studenti mohou nastoupit takřka okamžitě. Noví studenti pak standardním způsobem od září s tím, že od českého státu mohou pobírat stipendium, a o uznání jejich předchozího vzdělání rozhoduje univerzita sama,“ uvedl prorektor pro vzdělávací činnost Radim Farana.

Část uprchlíků bydlí i na kolejích MENDELU v Brně a Lednici. Kapacita je v tomto smyslu už zaplněná. „V současné době u nás bydlí již téměř 160 osob. Jakmile se další pokoje uvolní, opět budeme přijímat,“ uvedla Jana Hradská, ředitelka Správy kolejí a menz MENDELU. K hrazení ubytování na kolejích a obecně k podpoře uprchlíků slouží mj. transparentní účet, který MENDELU zřídila. Nyní je na něm cca 133.000 korun.

Podrobnosti o tom, jak Mendelova univerzita pomáhá lidem zasaženým konfliktem, najdete na https://mendelu.cz/ukrajina 

Více aktualit

Všechny aktuality