Na ICV probíhá setkání zahraničních U3V

15. 6. 2022

Tento týden zavítalo na Mendelovu univerzitu 60 zahraničních hostů z univerzit třetího věku z Portugalska, Polska, Rumunska a Slovenska.

Hosty v pondělí ráno přivítal prorektor pro vzdělávací činnost Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. Ve svém projevu upozornil na důležitost třetího role univerzity ve vztahu ke vzdělávání seniorů na univerzitách třetího věku a popřál hostům příjemný a obohacující pobyt. 

Posluchači a pracovníci zahraničních univerzit třetího věku se v průběhu celého tohoto týdne seznamují se specifiky a tradicemi Mendelovy univerzity v Brně, hostitelského města Brna i Jihomoravského kraje. Jsou pro ně připraveny vzdělávací workshopy zaměřené na bezpečnost a to jak v oblasti kyberprostoru, tak v oblasti lidského zdraví. Hosté absolvovali v prostorách univerzitního arboreta lekce sebeobrany, v učebnách si vyslechli přednášky o zdravém životním stylu nebo se prostřednictvím zážitkové metody vzdělávali v oblasti první pomoci. 

Setkání probíhá v rámci mezinárodního projektu SAFER 55+, který realizuje Oddělení vzdělávání seniorů Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Projekt se zaměřuje na výměnu osvědčených postupů pro efektivní vzdělávání dospělých nad 55 let“ a je součástí aktivity Erasmus+, KA2 (Strategické partnerství). 

Projekt nabízí rozvoj znalostí a dovedností seniorů i lektorů v tématech zaměřených na bezpečnost seniorů z hlediska právního vzdělání, IT bezpečnosti a prevence kriminality páchané na seniorech. Dalším cílem projektu je posílit globální nadhled seniorů a jejich sociální kontakty se zahraničními posluchači U3V. 

Více aktualit

Všechny aktuality