6: lekce: Rozhovor s Drahomírou Prokešovou nejen o dobrovolnictví

Ocitáme se v druhém adventním týdnu, do jehož začátku jsme v neděli vstoupili slavnostní sv. Mikuláše. Tento svátek je na našem území historicky spojen zejména s obdarováváním dětí. V předvečer tohoto svátku probíhá tzv. mikulášská nadílka. České domácnosti navštěvuje Mikuláš, který je oblečen do bílého roucha a bílých vousů. Doprovází jej anděl a čert. V rámci nadílky do-stávají děti různé drobné pamlsky. Obdarování je však smysluplné a obohacující pro všechny generace. Rádi Vám v této lekci přinášíme inspirativní příběh jedné z posluchaček Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně, paní Drahomíry Prokešové. Chceme tak ukázat, že dobrovolníkem můžeme být v každém věku a připomenout to, že obdarování je přínosné pro příjemce i dárce.

 Jaké je Vaše životní motto?

Otázka je těžká a vede k zamyšlení a rekapitulaci životní dráhy člověka od dětství až do seniorského věku. Pokud si projdu různé kapitoly života, tak se domnívám, že moje životní motto, které mne provázelo téměř všemi obdobími života s výjimkou puberty, bylo prožít život na křesťanských hodnotách tak, abych se nemusela stydět na konci života. Žít životem, ve kterém nikomu vědomě neublížím. Vzhledem k tomu, že jsem si vědoma své tvrdohlavosti, snažím se při rozumné argumentaci umět ustoupit a naslouchat druhým a vést dialog. Někdy je to velmi těžké, neboť valašská krev mých předků je v mém případě praktická ukázka genetiky.

 Co je smyslem Vašeho života?

Dovolím si otázku ve smyslu seniorské věku doplnit: co bylo a je smyslem života Vašeho života. Odpověď je velmi prostá. Smyslem mého života bylo mít vzdělání, skloubit náročnou práci s péčí a výchovou dětí a zabezpečením rodiny a nepotřebovat žádné sociální dávky. Vést obyčejný život, ve kterém budu vnímat krásu a moc přírody, mít úctu ke krajině a památkám, které nám zachovali naši předci a přispět malými krůčky k zachování naší země. Snažit se porozumět digitální generaci vnoučat a pokusit se částečně vrátit děti z on-line prostoru do reálného světa, což je úkol naprosto nadlidský. V rámci zdravotního omezení se věnovat v rozumné míře dobrovolnické činnosti.

Co pro Vás znamená dobrovolnická činnost a co všechno děláte?

Z osobního hlediska považuji dobrovolnickou činnost za povinnost vrátit potřebným lidem pomoc a radost, které se mně v nejhorším období mého života dostalo od lidí, které jsem předtím neznala. Domnívám se, že pokud se chceme přiblížit určitým evropským hodnotám, patří dobrovolnická činnost k běžnému chování. Neviditelná ruka trhu nám vše nezajistí. Na U3V Mendelovy univerzity v Brně jsem měla velké štěstí, že jsme dali dohromady skupinu nadšenců a navzájem zajišťujeme exkurze, vycházky, přednášky pro naše seniory a seniorky. Snažíme se vyplnit volný čas smysluplnou činností a největší odměna je pro nás, když vidíme spokojené tváře. Dále jsme vytvářeli výrobky z pedigu, drátovali drobné dárky, šili ozdobné dečky a další výrobky, které jsme předávali obyvatelům domova důchodců, nebo zahraničním studentům, kteří navštívili naši univerzitu. Taky jsme se třeba zúčastnili úklidu lesa v Soběšicích. Bohužel je naše činnost momentálně omezena pandemií COVID – 19. Nyní se setkáváme on-line a plánujeme další akce. Rádi bychom se zúčastnili výsadby nových stromků ve Školním lesním podniku Křtiny, který je součástí Mendelovy univerzity v Brně.

Co za dobrovolnické aktivity jste realizovala v době nouzového stavu a proč?

Pandemie COVID 19 mě zaskočila. Přemýšlela jsem v jedné bezesné noci, co udělat, abych neudělala více škody než užitku, neboť patřím do rizikové skupiny. Výsledkem bylo, že do kurzu se vrátil šicí stroj, prostěradla a šila jsem roušky. Opět pomohly kolegyně z U3V a našily jsme roušky pro Naději a Masarykův onkologický ústav. V současné době připravujeme drobné dárky pro sestřičky z Fakultní nemocnice Brno Bohunice. Jedná se o poděkování, ocenění a uznání péče o nemocné, kterou v současné době považuji za hrdinství a která vstoupí do dějin našeho národa.

Co pro Vás znamená obdarování druhých?

Velmi jednoduše – radost, naplnění volného času, soudržnost kolegyň a víra v lidi.

 

Paní Drahomíra Prokešová je dlouholetou posluchačkou Univerzity třetího věku MENDELU a od roku 2019 se přihlásila i se svým vnukem do Mezigenerační univerzity MENDELU. Snaží se mu tak zprostředkovat to, co ona má tak ráda, a to je příroda, a taky prožitky, které má ona spojené se svým dětstvím. Paní Drahuška je předsedkyní Klubu Univerzity třetího věku MENDELU a se svými přáteli z klubu organizuje množství aktivit, díky kterým mohou činit druhé radostnějšími.

 

Zkuste si vzpomenout, jaké dárky Vám udělaly ve Vašem životě největší radost? Jaké dárky to byly? Kdo Vám je daroval? Proč Vám udělali největší radost? Zkuste se na stejné otázky zeptat i Vašich vnoučat či pravnoučat. Nezapomeňte na to, že i Vy jste pro Vaše vnoučata či pravnoučata darem. Každý z Vás je může obdarovávat, a to každý den. Někdy může mít dar podobu milého slova, jindy pamlsku či pohlazení. Můžete dávat druhým i takové dary, které nezávisí na financích a ani na zdravotním stavu.

Od nás dostáváte dárek v podobě online přednášky na téma „Advent a jeho symboly“ od paní dr. Šiftové, kterou připravila Univerzita třetího věku Technické univerzity v Liberci. Přednášku můžete doporučit i vašim vnoučatům a společně si pak povídat o tom, co vás zaujalo.

Přednáška ke shlédnutí

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: