4. lekce: Náš společný erb

  

Erby mají velmi bohatou historii pramenící u středověkých rytířů, kteří jimi označovali svoje brnění. Jsou zjednodušeně řečeno barevným grafickým znázorněním určité osoby či rodu, které je v čase neměnné a dědičné. Erby jsou obvykle tvořeny několika částmi, které můžete vidět na obrázku. Původu a významu znaků užitých na erbech se věnuje vědní odbor heraldika.

Rodinný erb si nyní můžete vytvořit společeně s vnoučaty. K tomu vám jako obvykle pomůže Pracovní list, tentokrát tvořený jednoduchou šablonou erbu (část štít). V levém horním poli znázorníte „kdo jste“, tedy jednotlivé členy rodiny, kterých se bude erb týkat. V pravém horním poli znázorníte „čím jste“, tedy např. vaše povolání, zájmy. V levém dolním poli znázorníte „čeho si na sobě vzájemně ceníte, co na sobě máte rádi“, právě toto pole vytváří prostor se pochválit, ocenit, povzbudit se. V posledním poli, vpravo dole, pak znázorníte, co rádi společně děláte nebo také co byste chtěli dělat. Toto pole tak můžete využít i pro společné plány do budoucna. Váš společný erb můžete samozřejmě opět dotvořit dle vlastní fantazie.

 

Pracovní listy ke stažení

Společný erb

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: