3. lekce: Společně

V současné době procházíme mnohými výzvami, z nichž ty nejzásadnější jsou zřejmě spojeny s koronavirovou pandemií. Jako zásadní je nám doporučováno pravidlo 3 R: ROUŠKY – ROZESTUP – RUCE. Ano, fyzický odstup od druhých, důsledná hygiena rukou a neméně důsledné nošení roušek nám může zachovat fyzické zdraví. Co ale zdraví duševní a sociální? Jak se v této době udržet v psychické a sociální pohodě? Možná by i zde mohlo pomoci pravidlo 3 R: RODINA – ROZHOVORY – RADOST. I v dnešní době je pro nás rodina velkým zdrojem jistoty a pomoci. Skrze rozhovory s jejími členy, ať již mladšími či staršími, prostřednictvím různých technologií, si můžeme do života vnést radost. Zkuste se (znovu a zase) spojit se svými blízkými, zavzpomínat na společné zážitky nebo mít rovnou společně nové.

Tohoto Vašeho „společně“, ať již v podobě rodinných historek, vzájemné pomoci nebo přání pro členy rodiny, si velmi ceníme a přáli bychom si, aby bylo inspirací pro ostatní. Budeme tedy velmi rádi, pokud se zapojíte do naší malé literární a výtvarné soutěže.

Literární část: Napište nám na téma „Společně“ v jakémkoli literárním žánru text v rozsahu cca 1800 slov (1 normostrana ve wordu).

Výtvarná část: Znázorněte nám téma „Společně“ jakoukoli výtvarnou technikou.

Vaše díla nám zašlete nejpozději do neděle 14. prosince 2020. V elektronické podobě e-mailovou adresu mgu.mendelu@gmail.com (u výtvarného díla v podobě jeho fotografie). V tištěné podobě na adresu Mezigenerační univerzita MENDELU, Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, 613 00 Brno. Soutěžní práce prosím nezapomeňte čitelně označit jménem autora a kontaktem.

Nejlepší literární a výtvarná díla zveřejníme v online týdeníku Povzbuzení, časopisu nejen pro seniory,  který vyjde 4. ledna 2021. O jeho odebírání se můžete přihlásit na e-mailové adrese: mgu.mendelu@gmail.com.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: