Mezigenerační vzdělávací program B

Mezigenerační vzdělávací program B je určen pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku 9 – 13 let. Každý senior může do programu přihlásit jedno vnouče. Program je rozdělen na 6 setkání, která mají formu terénního cvičení a jsou zaměřena na rostlinou a živočišnou říši, která nás obklopuje. To znamená, že vzdělávání v daných tématech bude probíhat přímo v praxi a účastníci si tak budou moci vše prohlédnout popř. vyzkoušet na vlastní oči a ruce. Lektory terénních cvičení budou odborníci z řad akademických pracovníků MENDELU. Přihlašování bude možné od června 2021, začátek září 2021.

Lokace pro terénní cvičení byly vybrány v návaznosti na zaměření programu a profilaci MENDELU. Pro každé terénní cvičení budou připravovány nové výukové materiály.

Mezigenerační vzdělávací program započne slavnostním zahájením a bude zakončen promocí absolventů. 

Témata jednotlivých setkání (termíny budou upřesněny v červnu 2021):

  •   Ekosystémové služby - co všechno lidem poskytuje příroda (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních vztahů)
  •   Rozdílní a přesto stejní - mezigenerační poznávání hravě (Institut celoživotního vzdělávání MENDELU)
  •   Přínosy evropské integrace napříč generacemi (Provozně ekonomická fakulta)
  •   Cesta "živého" jogurtu (Agronomická fakulta) 
  •   Stromy kolem nás (Lesnická a dřevařská fakulta)
  •   Tématické zahrady v Lednici II. (Zahradnická fakulta v Lednici)

 Změna programu vyhrazena.

 

Poplatek za mezigenerační vzdělávací program je 1200 Kč na osobu (200 Kč za jedno setkání).  Za seniora a dítě tedy celkem 2400 Kč. 

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Pevná, e-mail: katerina.pevna@mendelu.cz

 

 

 

 

 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: