Mezigenerační vzdělávací program A

Mezigenerační vzdělávací program A je určen pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku 9 – 13 let. Každý senior může do programu přihlásit jedno vnouče. Program je rozdělen na 6 setkání, která mají formu terénního cvičení a jsou zaměřena na rostlinou a živočišnou říši, která nás obklopuje. To znamená, že vzdělávání v daných tématech bude probíhat přímo v praxi a účastníci si tak budou moci vše prohlédnout popř. vyzkoušet na vlastní oči a ruce. Lektory terénních cvičení budou odborníci z řad akademických pracovníků MENDELU. Přihlašování bude možné od června 2021, začátek programu září 2021.

Lokace pro terénní cvičení byly vybrány v návaznosti na zaměření programu a profilaci MENDELU. Pro každé terénní cvičení budou připravovány nové výukové materiály.

Mezigenerační vzdělávací program započne slavnostním zahájením a bude zakončen promocí absolventů.

Témata jednotlivých setkání (termíny budou upřesněny v červnu 2021):

  •   Mikrobologie rostlin (Agronomická fakulta/Arboretum Brno)

  •   Cesta mléka (Školní zemědělský podnik Žabčice)

  •   Léčivé bylinky (Agronomická fakulta)
  •   O lese v lese (Školní lesní podnik Masarykův les - Arboretum Křtiny)

  •   Sobotní kontrolor potravin (poloprovozy Agronomické fakulty)

  •   Tématické zahrady v Lednici I. (Zahradnická fakulta v Lednici)

Změna programu vyhrazena.

 

Poplatek za mezigenerační vzdělávací program je 1200 Kč na osobu (200 Kč za jedno setkání).  Za seniora a dítě tedy celkem 2400 Kč. 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Pevná, e-mail: katerina.pevna@mendelu.cz

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: