Mezigenerační program A (akademický rok 2022/2023)

 

Mezigenerační program A je určen pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku 8 – 12 let. Každý senior může do programu přihlásit jedno vnouče. Program je rozdělen na 6 setkání, která mají formu terénního cvičení a jsou zaměřena na rostlinou a živočišnou říši, která nás obklopuje. To znamená, že vzdělávání v daných tématech bude probíhat přímo v praxi a účastníci si tak budou moci vše prohlédnout popř. vyzkoušet na vlastní oči a ruce. Lektory terénních cvičení budou odborníci z řad akademických pracovníků MENDELU. Pro každé terénní cvičení budou připravovány nové výukové materiály. 

Mezigenerační vzdělávací program bude zakončen promocí absolventů.

Témata jednotlivých setkání:

  •   22. 10. 2022 Poznejme se s přírodou (Institut celoživotního vzdělávání/Arboretum Brno)

  •   5. 11. 2022 Cesta mléka (Školní zemědělský podnik Žabčice) 

  •   3. 12. 2022 Mikrobiologie rostlin  (Agronomická fakulta)
  •   25. 3. 2023 Sobotní kontrolor potravin (poloprovozy Agronomické fakulty) 

  •   22. 4. 2023 O lese v lese (Lesnická a dřevařská fakulta)

  •   20. 5. 2023 Tématické zahrady v Lednici I. (Zahradnická fakulta v Lednici)  

Změna programu vyhrazena.

 Poplatek za mezigenerační program je 1360 Kč na osobu (226 Kč za jedno setkání).  Za seniora a dítě tedy celkem 2720 Kč. Kapacita programu je omezena.

 

Přihlašovat se můžete od 4. května ZDEPo odeslání elektronické přihlášky Vám do měsíce na zadaný e-mail potvrdíme přijetí přihlášky. Organizační informace, vč. údajů k platbě budou přihlášeným zasílány poslední týden v srpnu.

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: