Mezigenerační program A

 

Mezigenerační program A je určen pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku 9 – 13 let. Každý senior může do programu přihlásit jedno vnouče. Program je rozdělen na 6 setkání, která mají formu terénního cvičení a jsou zaměřena na rostlinou a živočišnou říši, která nás obklopuje. To znamená, že vzdělávání v daných tématech bude probíhat přímo v praxi a účastníci si tak budou moci vše prohlédnout popř. vyzkoušet na vlastní oči a ruce. Lektory terénních cvičení budou odborníci z řad akademických pracovníků MENDELU. Pro každé terénní cvičení budou připravovány nové výukové materiály. Přihlašování bude možné od 1. června 2021, začátek programu říjen 2021.

Mezigenerační vzdělávací program bude zakončen promocí absolventů.

Témata jednotlivých setkání:

  •   2. 10. 2021 Poznejme se s přírodou (Institut celoživotního vzdělávání/Arboretum Brno)

  •   6. 11. 2021 Cesta mléka (Školní zemědělský podnik Žabčice)

  •   4. 12. 2021 Léčivé bylinky/Mikrobiologie rostlin  (Agronomická fakulta)
  •   19. 3. 2022 Sobotní kontrolor potravin (poloprovozy Agronomické fakulty) 

  •   2. 4. 2022   O lese v lese (Školní lesní podnik Masarykův les - Arboretum Křtiny) 

  •   14. 5. 2022 Tématické zahrady v Lednici I. (Zahradnická fakulta v Lednici)

Změna programu vyhrazena.

 Poplatek za mezigenerační program je 1360 Kč na osobu (226 Kč za jedno setkání).  Za seniora a dítě tedy celkem 2720 Kč. Kapacita programu je omezena.

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: