Mezigenerační vzdělávací program je určen pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku 9 – 13 let. Každý senior může do programu přihlásit jedno vnouče. Program je rozdělen na 6 setkání, která mají formu terénního cvičení a jsou zaměřena na rostlinou a živočišnou říši, která nás obklopuje. To znamená, že vzdělávání v daných tématech bude probíhat přímo v praxi a účastníci si tak budou moci vše prohlédnout popř. vyzkoušet na vlastní oči a ruce. Lektory terénních cvičení budou odborníci z řad akademických pracovníků MENDELU.

Lokace pro terénní cvičení byly vybrány v návaznosti na zaměření programu a profilaci MENDELU. Konkrétně se bude jednat o terénní cvičení v těchto prostorách MENDELU: Botanická zahrada a arboretum; Poloprovozy Agronomické fakulty (pekárna a masný provoz); Zahradnická fakulta v Lednici (Tematické zahrady); Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – arboretum Řícmanice; Školní zemědělský podnik Žabčice; Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny - arboretum Křtiny. Pro každé terénní cvičení budou připravovány nové výukové materiály.

Mezigenerační vzdělávací program započne slavnostním zahájením a bude zakončen promocí absolventů.

Setkání budou probíhat ve výukovém období jednotlivých semestrů (říjen až prosinec a březen až květen), a to 1 x měsíčně, vždy v sobotu v rozsahu 5 výukových hodin.

Termíny setkání:

  • 26. 10. 2019
  • 23. 11. 2019
  • 14. 12. 2019
  • 28. 3. 2020
  • 25. 4. 2020
  • 23. 5. 2020

Poplatek za mezigenerační vzdělávací program je 600 Kč na osobu (za seniora a dítě tedy celkem 1200 Kč).

Přihlášku pro mezigenerační vzdělávací program naleznete ZDE. Kapacita programu je omezena na 40 osob (20 seniorů a 20 dětí), o přijetí do programu rozhoduje časové pořadí přihlášených.

V tuto chvíli je kapacita programu naplněna. 

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Pevná, e-mail: katerina.pevna@mendelu.cz

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: