Tiskové zprávy

29. 6. 2020

Odborníci z Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU a z Middlesex University London spolupracují v současné době na unikátním projektu, který se zabývá efektivní komunikací mezi studenty a pedagogy.

Tiskové zprávy


19. 5. 2020

Stále běží přihlašování ke studiu na Univerzitě třetího věku, které bude zahájeno začátkem října 2020. Novinkou je letos podávání přihlášek on-line a asistované přihlášení.


21. 4. 2020

Univerzita třetího věku nabízí seniorům smysluplnou formu trávení volného času, při které si mohou rozšiřovat své znalosti a sdílet ty stávající. Pro spoustu posluchačů je U3V jednou z aktivit, která je udržuje ve fyzické, psychické...

Tiskové zprávy


20. 4. 2020

Dnes vychází recenzovaný Sborník příspěvků Mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019. 

Tiskové zprávy


14. 4. 2020

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU srdečně zve na 12. ročník mezinárodní konference ICOLLE 2020, která proběhne ve středu 9. 9. 2020 v hotelu Avanti v Brně. Hlavním tématem konference bude "Úloha odborného vzdělávání...

Tiskové zprávy


11. 3. 2020

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová rozhodla s platností od úterý 3. března v souvislosti s novým koronavirem o zastavení výuky v areálu školy a vyhlásila pro studenty samostudium. Toto opatření platí do odvolání. V budově...

Tiskové zprávy


16. 12. 2019

Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU v pátek 7. 2. 2020


25. 11. 2019

V sobotu 23. 11. proběhlo druhé setkání Mezigenerační univerzity, která je prvním projektem svého druhu na Moravě. Reportáž přímo ve výuce natáčela Česká televize.

Tiskové zprávy


27. 9. 2019

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji se v souvislosti s rostoucí celosvětovou populací a omezenými přírodními zdroji stává stále více aktuálním tématem veřejných i odborných diskuzí. Do jaké míry je ale udržitelné samotné vzdělávání,...

Tiskové zprávy


25. 9. 2019

U příležitosti 100. výročí univerzity připravuje Institut celoživotního vzdělávání DEN SENIORŮ, který se uskuteční v úterý 1. 10. 2019.

Tiskové zprávy


18. 9. 2019

Zveme všechny příznivce vědy na Noc vědců na Mendelově univerzitě. Akce proběhne v pátek 27. 9. od 18 h. 

Tiskové zprávy


10. 9. 2019

Institut celoživotního vzdělávání hostil ve dnech 4.-6. 9. 2019 setkání univerzit třetího věku z pěti zemí.

Tiskové zprávy


4. 9. 2019

Zveme všechny zájemce na přednášku Leslie Blanchard, PhD z Leadership Development Institute, který se nachází na Louisiana State University (USA). 

Tiskové zprávy


2. 9. 2019

Téma mezigeneračního dialogu má v zahraničí své stálé místo a začíná se úspěšně rozvíjet i v České republice. Univerzita třetího věku Mendelovy univerzity se tomuto tématu také aktivně věnuje a výsledkem její práce bude...

Tiskové zprávy


1. 7. 2019

Univerzita třetího věku MENDELU se zapojila do mezinárodního projektu IDEMASAP 50+, kterého se vedle naší U3V účastní další čtyři zahraniční univerzity třetího věku ze Slovenska, Polska, Portugalska a Španělska. Projekt se mimo jiné...

Tiskové zprávy


18. 6. 2019

Akademik Institutu celoživotního vzdělávání dr. Michal Šimáně, který od března pobývá na lotyšské Univerzitě v Daugavpils, navazuje jménem našeho vysokoškolského ústavu spolupráci s tamními institucemi a akademiky. 

Tiskové zprávy


12. 3. 2019

Jak vypadal každodenní život na středních školách v době socialismu? A jaký byl život samotných učitelů? 

Tiskové zprávy


28. 1. 2019

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně se budou zabývat každodenním životem středních odborných škol v socialistickém Československu. Chtějí promluvit s desítkami bývalých učitelů, bádat budou i v archivech. Tříletý projekt podpořila...

Tiskové zprávy


14. 1. 2019

V prosinci se uskutečnil 10. ročník projektu Studentský inkubátor, který je přehlídkou bakalářských prací studentů studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a jehož...

Tiskové zprávy


7. 12. 2018

Akademici Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU Michal Šimáně a Lenka Kamanová získali pro svůj projekt finanční podporu od Grantové agentury České republiky (GA ČR) v soutěži standardních projektů. Letos bylo v této soutěži...

Tiskové zprávy


8. 11. 2018

Zveme všechny studenty a absolventy VŠ na 12. ročník veletrhu práce a pracovních příležitostí JobChallenge, který se uskuteční ve středu 21. 11. 2018 na brněnském výstavištiVeletrh pořádají Masarykova univerzita, Mendelova univerzita...

Tiskové zprávy


15. 10. 2018

Promluvit si přímo se studenty jednotlivých fakult a poptat se na zkušenosti s přijímacími zkouškami a přihláškami budou mít zájemci o studium na Mendelově univerzitě v Brně na veletrhu GAUDEAMUS. Ten začíná v úterý 23. října...

Tiskové zprávy


3. 10. 2018

Jak vnímali učitelé základních škol invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968? O tom hovořil Michal Šimáně z našeho vysokoškolského ústavu na semináři, který uspořádaly Národní pedagogické muzeum a Knihovna J. A. Komenského v Praze.

Tiskové zprávy


25. 9. 2018

Zažijte Noc vědců na Mendelově univerzitě v Brně. Navštivte vědecké týmy na jejich pracovištích - vyzkoušejte, poznejte, ochutnejte, prožijte a zaexperimentujte. 

Tiskové zprávy


24. 9. 2018

Jak se využívají digitální technologie v celoživotním vzdělávání? Jak se vzdělávali učitelé v době komunismu? Jak pomáhá aplikovaná behaviorální analýza při edukaci? Jak přispět ke snížení syndromu vyhoření u učitelů?

Tiskové zprávy


29. 8. 2018

Novým ředitelem vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU s dočasnou působností pověřila rektorka Mendelovy univerzity v Brně Mgr. Petra Adamce, Ph.D.

Tiskové zprávy


15. 6. 2018

Univerzita třetího věku MENDELU se zúčastnila Veletrhu pro-rodinných a seniorských organizací a odpovídala na četné dotazy zájemců o studium.

Tiskové zprávy


23. 3. 2018

Lidé s dyslexií se bez ohledu na svůj věk velmi těžce učí cizí jazyky. Ovšem pod vedením zkušeného pedagoga to mohou zvládnout. Proto v rámci projektu Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně uspořádalo 22. 3. 2018 Poradenské...

Tiskové zprávy


5. 1. 2018

Před Vánocemi proběhl na ICV MENDELU už podeváté projekt Studentský inkubátor, který je přehlídkou bakalářských prací studentů bakalářských studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování...

Tiskové zprávy


 

Archiv

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: