Časopis je dostupný na http://lifelonglearning.mendelu.cz

 

Časopis Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání:

  • je nezávislým odborným recenzovaným periodikem, které publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie, diskuzní příspěvky, analytické recenze a zprávy vztahující se k aspektům celoživotního učení a vzdělávání (zejména profesního, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů);
  • je svým obsahem zaměřen na akademické pracovníky, vysokoškolské pedagogy, výzkumníky, odborníky zabývající se celoživotním vzděláváním, pedagogické pracovníky středních odborných škol, lektory kurzů celoživotního vzdělávání, ale i vysokoškolské studenty a širší odbornou veřejnost;
  • vychází od 29. srpna 2011 a je vydáván Mendelovou univerzitou v Brně, Institutem celoživotního vzdělávání;
  • vychází v tištěné a elektronické podobě jako periodická publikace třikrát ročně (duben, srpen a prosinec).


Hlavním posláním časopisu Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání je přinášet aktuální poznatky z oblasti celoživotního učení a vzdělávání. Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, do databází EBSCO a ERIH Plus. Střednědobým cílem je zařazení časopisu do databáze Scopus a Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI).

 

Časopis je od 26. května 2011 evidován Ministerstvem kultury České republiky pod č. E 20235.

Kontakt:

Časopis Lifelong Learning  
Institut celoživotního vzdělávání
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 5, 613 00 Brno 

Telefon: (+420) 545 135 215 
E-mail: lifelonglearning@mendelu.cz

 

ISSN 1804-526X (Print)
ISSN 1805-8868 (Online)

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: