Kreativní techniky a aktivizační metody pro pedagogy

Kreativita jako dovednost je v dnešní době nezbytná ve všech oblastech. Kurz je určen pro všechny pedagogy, kteří chtějí využívat tvůrčí přístup nejen při přípravě a realizaci výuky, ale i pro svůj vlastní rozvoj. Kurz je akreditován v rámci DVPP u MŠMT ČR.

Cíl kurzu

Podpořit kreativní přístup pedagogických pracovníků nejen při přípravě výukových hodin, ale i v rámci svého vlastního rozvoje.

Účastníci se seznámí:

 • s metodami zaměřenými na podporu a rozvoj kreativního myšlení a nástroji využitelnými při výuce
 • s originálními způsoby záznamů myšlenek formou asociativních technik, tvorby myšlenkových map, sketchnotes

Pro koho je kurz určen

 • učitelé 1. a 2. st. ZŠ
 • učitelé gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ a SUŠ
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • pedagogové volného času a vychovatelé

Kurz je akreditován v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR.

Obsah kurzu

 • Kreativita – důležitost kreativity při učení a výuce, kreativní osobnost, bariéry v kreativním myšlení
 • Vertikální a laterální myšlení – rozdíly přístupů k řešení v rámci myšlení, možnosti využití vertikálního a laterálního myšlení
 • Kreativní proces – fáze kreativního procesu, cvičení a hry na odstranění bariér v kreativitě
 • Kreativní techniky a možnosti jejich využití – seznámení s nástroji podporující kreativitu, praktická aplikace
 • On-line nástroje – seznámení s nástroji využitelnými k podpoře aktivizačních prvků a kreativity ve výuce

V průběhu kurzu bude kladen důraz na názorné ukázky, kdy si sami vyzkouší jednotlivé možnosti tak, aby měli konkrétní využitelné výstupy, se kterými mohou následně pracovat v praxi.

Lektor

Ing. Přemysl Doležal

Oblasti vzdělávání a rozvoji dospělých se věnuje od r. 2007 v rámci kurzů pořádaných pro SŠ, VŠ, neziskové instituce a komerční firmy. Jeho přednáškami, kurzy a workshopy prošli zaměstnanci firem i nezaměstnaní, pedagogové, studenti SŠ/VŠ, kterým se snaží předat to nejlepší ze sebe. Pracovně působil v malých, středních i velkých firmách na různých pozicích vč. manažerských. Profesně se věnoval řízení projektů, tvorbě strategií, oblasti komunikace, propagace, rozvoji a motivaci pracovníků (mentoring, koučink, práce se stresem).

Rozsah kurzu

1denní kurz (8 vyučovacích hodin)

Termín kurzu

bude upřesněn

Tento kurz je možné v případě zájmu uspořádat pro skupinu pedagogů na Vaší škole (pracovišti).

Cena kurzu

2500 Kč

Podmínky účasti

 • vyplnění a odeslání přihlášky (viz níže)
 • úhrada účastnického poplatku

Výstup

Kromě získaných znalostí účastníci obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného programu CŽV.

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání

Přihlašovací formulář

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality