Jak učit digitální gramotnost

Metodicky zaměřený kurz, který usnadní učitelům přípravu na hodiny. V rámci kurzu účastníci získají návody a materiály k výuce digitální gramotnosti. Důraz bude kladen na definici a procvičení základních principů. Účastníci si zpracují některé přípravy na výuku a rozvoj digitální kompetence. Konkrétní podíl jednotlivých témat bude přizpůsoben dané skupině účastníků a jejím zkušenostem.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro uživatele z řad pedagogických pracovníků, kteří hledají zajímavé a nové postupy při výuce témat zaměřených na informatické myšlení a digitální gramotnost.

Obsah

  • Lektorské vystoupení a komentované ukázky k tématům  (20 hodin) – Účastníci se seznámí s možnostmi zařazení tématu digitální gramotnosti do výuky všech předmětů. Důraz bude kladen na základní principy. Účastníci rozeberou možnosti využití digitálních prostředků pro realizaci témat ve svých předmětech. Naučí se, jak realizovat integraci některých částí původního předmětu ICT do ostatních vyučovacích předmětů včetně informatiky. Součástí je také představení aktivit pro posílení vlastní digitální kompetence učitele. Klíčová témata budou například Práce s informacemi, Práce s textem, Grafika a další.
  • Praktická tvorba příprav na výuku (4 hodiny) – Posouzení hotových materiálů z hlediska správnosti z pohledu digitální gramotnosti. Vlastní příprava (případně úprava stávajících materiálů) materiálů pod vedením lektora. Zdroje materiálů pro různé předměty. Průběžná tvorba materiálů při výkladu a 4hodinové cvičení zaměřené na jednotlivé předměty podle aprobací účastníků.

Lektoři

Ing. Ludmila Brestičová

doc. Dr. Ing. Jiří Rybička

Rozsah kurzu

24 vyučovacích hodin

Termín kurzu

Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.

Cena kurzu

 5 600 Kč

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Přihlašovací formulář

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality