ICV navazuje spolupráci v Lotyšsku

18. 6. 2019
Akademik Institutu celoživotního vzdělávání dr. Michal Šimáně, který od března pobývá na lotyšské Univerzitě v Daugavpils, navazuje jménem našeho vysokoškolského ústavu spolupráci s tamními institucemi a akademiky. 

Setkal se starostou druhého největšího města Lotyšska Daugavpils Andrejsem Elksniņšem. Schůzky se zúčastnili také děkan Pedagogické fakulty National University of Lesotho profesor Tsepo Mokuku a zástupci z Univerzity v Daugavpils. Jedním z témat setkání byla i otázka univerzit třetího věku, které v Lotyšsku dosud neexistují. Dr. Michal Šimáně představil zúčastněným dlouholeté zkušenosti, které Institut celoživotního vzdělávání má s organizací vzdělávání seniorů. Následně společně diskutovali možnosti spolupráce v podobě expertního poradenství při rozvoji projektu, jehož cílem by bylo vytvoření instituce podporující vzdělávání seniorů v Daugavpils.

Na výročním zasedání Baltic Association of Historians of Pedagogy v Rize byl dr. Michal Šimáně jedním z hlavních hostů a vystoupil tam s přednáškou na téma Methological inspirations and analytical technics in research of secondary vocational/technical education in socialist Czechoslovakia.  Vedle přednášky měl možnost představit účastníkům zasedání Mendelovu univerzitu v Brně a práci Institutu celoživotního vzdělávání. Zasedání se zúčastnilo více než 20 odborníků z Litvy, Lotyšska a Estonska.

Více aktualit

Všechny aktuality