Курс чеської мови для майбутніх студентів університетів з України

Kurz českého jazyka pro budoucí vysokoškolské studenty z Ukrajiny

 

Мета курсу
Мета курсу – забезпечити інтенсивну мовну підготовку майбутніх студентів з України для навчання чеською мовою. Студенти навчаться активно спілкуватися в повсякденних життєвих ситуаціях. Попереднє знання чеської мови не вимагається, курс призначений для початківців. З самого початку курсу навчання буде на чешській мові.

 • навчання орієнтоване на бесіду, читання, аудіювання, граматику та роботу з текстами
 • цільовий рівень: A2, з можливістю незначного перекриття рівня B1 відповідно до критеріїв Загальної системи знання мов (SERR)
 • перевірка знань відбувається протягом усього навчання, яке завершується підсумковим іспитом
 • завершення курсу: Свідоцтво про закінчення курсу та здачу випускного іспиту на зазначеному рівні

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout intenzivní jazykovou přípravu budoucím vysokoškolským studentům z Ukrajiny pro studium v českém jazyce. Studenti se naučí aktivně komunikovat v běžných životních situacích. Nepředpokládá se předchozí znalost českého jazyka, kurz je určen úplným začátečníkům. Zprostředkovacím jazykem výuky je od samého počátku čeština.

 • výuka je zaměřena na konverzaci, čtení, poslech, gramatiku a práci s texty
 • cílová úroveň: A2, s možností mírného přesahu do úrovně B1 dle kritérií Společného referenčního rámce pro jazyky (SERR)
 • k ověřování znalostí dochází v průběhu celého studia, které je zakončeno závěrečnou zkouškou
 • výstup kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky v dané úrovni

Графік курсу

 • обсяг курсу: 225 навчальних годин
 • загальна тривалість: 12 тижнів, включаючи випускний іспит
 • викладання: 5 уроків на день (ранковий або денний блок), тобто 20 - 25 годин на тиждень

Harmonogram kurzu

 • rozsah: 225 vyučovacích hodin
 • celková délka: 12 týdnů včetně závěrečné zkoušky
 • výuka 5 výukových hodin denně (dopolední nebo odpolední blok), tj. 20 - 25 hodin týdně

Додаткова інформація

 • багаторічний досвід роботи викладачів з інтенсивною мовною підготовкою студентів з України
 • використання сучасних підручників у чесько-українській версії та онлайн навчальних посібників у Google Classroom
 • навчальна група складається з 10 - 14 учнів

Doplňující informace

 • dlouhodobé zkušenosti lektorů s intenzivní jazykovou přípravou studentů z Ukrajiny
 • využití moderních učebnic v česko-ukrajinské verzi a on-line studijních opor v Google Classroom
 • studijní skupina je složena z 10 – 14 studentů

Дата проведення курсу

 • початок в травні/червні 2022, закінчення не пізніше кінця серпня

Termín konání

 • zahájení květen/červen 2022, ukončení nejpozději do konce srpna

Місце проведення

Навчальні аудиторії ICV MENDELU

Místo konání

Učebny ICV MENDELU


Вартість курсу

Очікувана ціна становить 14 800 крон/особа. У вартість входить забезпечення лекторів, випускний іспит, підручники з 2 робочими зошитами, доступ до онлайн навчальних посібників у Google Classroom та організаційна підтримка.

Cena kurzu

Předpokládaná cena je 14 800 Kč/osobu. Cena zahrnuje náklady na lektory, závěrečnou zkoušku, učebnici včetně 2 pracovních sešitů, přístup k online studijním oporám v Google Classroom a organizační zajištění.


Передумова для вступу на курс

 • Заповнення та надсилання заявки
 • Вартість курсу

Зверніть увагу: курс буде реалізований у разі виконання мінімальної потужності

Předpoklad pro přijetí do kurzu

 • Vyplnění a zaslání přihlášky
 • Úhrada ceny kurzu

Upozornění: kurz bude realizován v případě naplnění minimální kapacity


Реєстрація

Реєстрація відбувається за допомогою формуляру на сайті.

Приймаємо заявки до 20 травня 2022.

Přihlášení

Přihlašování probíhá prostřednictvím webového formuláře.

Přihlášky přijímáme do 20. 5. 2022.


Організаційне забезпечення

Інститут навчання протягом усього життя, Університет Менделя в Брно, Zemědělská 5, 613 00 Brno

Контакт:

Тел.: + 420 545 135 216, e-mail: odov.icv@mendelu.cz

Organizační zajištění

Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno

Kontakt:

Tel.: + 420 545 135 216, e-mail: odov.icv@mendelu.cz