Charakteristika kurzu

Vzdělávací specializovaný kurz pro získání odborné způsobilosti. Tento kurz je realizován ve spolupráci s Českou komorou samostatných likvidátorů pojistných událostí, která je organizačním garantem vzdělávání.

Kurz je určen pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory.

Cíl kurzu

Poskytnout přehled odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podle vyhlášky č. 582/2004 Sb. ze dne 18. listopadu 2004, dle které se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a provedení zkoušky.

Předpoklady

Podnikání nebo příprava na podnikání v oblasti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Obsah kurzu

I. Právní úprava soukromého pojišťovnictví

 • Základní pojmy
 • Státní dozor v pojišťovnictví (jeho výkon, formy, nástroje)
 • Mlčenlivost a ochrana osobních údajů (povinnosti, sankce)

II. Právní úprava soukromého pojištění

 • Obecné právní pojmy (právní subjektivita, právní úkony, způsobilost k právním úkonům, odpovědnost)
 • Základní pojmy zákona o pojistné smlouvě
 • Pojištění, vznik, zánik, přerušení, pojistná smlouva
 • Škodové pojištění
 • Obnosové pojištění
 • Informace poskytované zájemci a pojistníkovi
 • Povinná pojištění

III a. Zprostředkování pojištění (jen pro pojišťovací zprostředkovatele)

 • Základní pojmy zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
 • Předpoklady činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů (registrace, jednotný evropský trh)
 • Právní vztahy mezi pojišťovnou a pojišťovacím zprostředkovatelem
 • Státní dozor nad provozováním činnosti (působnost, opatření)
 • Práva a povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele (vůči klientovi, pojišťovně, např. postup při sjednávání pojištění, informační povinnost, ale také odpovědnost za škodu, důsledky porušení povinností)

III b. Likvidace pojistných událostí (jen pro samostatné likvidátory pojistných událostí)

 • Základní pojmy zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
 • Předpoklady činnosti samostatných likvidátorů pojistných událostí
 • Právní vztahy mezi pojišťovnou a samostatným likvidátorem pojistných událostí
 • Státní dozor nad provozováním činnosti (působnost, opatření)
 • Práva a povinnosti samostatného likvidátora pojistných událostí (vůči klientovi, pojišťovně, odpovědnost za škodu, důsledky porušení povinností apod.)

IV. Další požadavky

 • Daňová úprava pojištění z hlediska klienta
 • Etika při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele a samostatného likvidátora pojistných událostí (Kodexy etiky)

Související projekty

 • Zkouška základního kvalifikačního stupně odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.
 • Odborné minimum znalostí pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů
 • Odborné minimum znalostí pro vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů
 • Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Délka kurzu

4 hodiny konzultace (možnost využití i korespondenčního způsobu) + dle zkušebního řádu ČNB (90 min).

Cena kurzu

1990 Kč / osobu (tato cena zahrnuje poplatek za vykonání zkoušky základního kvalifikačního stupně odborné způsobilosti)

Termíny a možnosti přihlášení

Termíny zkoušek jsou uvedeny na stránkách České komory samostaných likvidátorů pojistných událostí - zde 

Přihlášku je nutné zaslat e-mailem na info@ckslpu.com - v e-mailové přihlášce je nutné uvést:

- identifikace, tj.  zkouška-základní stupeň Pojišťovací zprostředkovatel nebo SLPU, termín, jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo narození, občanství, hradící organizace vč. adresy a IČ, kontaktní telefon a e-mail.

Organizační zajištění a informace

 

Petr Nauš
- tajemník ČKSLPU, technický pracovník pro výuku - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Tel.: 545 132 359
Mobil: 602 743 133

Fax: 545 211 140
Email: petr.naus@mendelu.cz ; info@ckslpu.com

Web: www.ckslpu.com

 

Ing. Zdenka Šobová

- Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Tel.: 545 135 218

Email: sobova@mendelu.cz , czv@mendelu.cz

Odborný garant

Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav financí (PEF)

Tel.: 545 132 449

Email: eva.vavrova@mendelu.cz

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: