Univerzitní semafor - COVID19 aktuality

16. 9. 2020 -

Mějte přehled a aktuální informace o epidemiologické situaci a režimu na naší univerzitě!


Vážení a milí návštěvníci poradenského centra,

ve dnech koronavirové bdělosti se i my řídíme preventivními pokyny proti šíření epidemie. Jde především o respektování univerzitního semaforu a Nařízení rektora č. 10/2020 Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru

Doporučení a nařízení, která se primárně dotýkají fungování naší univerzity, tedy i poradenského centra, můžete sledovat na speciálně zřízeném webu Koronavirus MENDELU

Co je jinak?

Pokud byste chtěli využít jakoukoli z našich služeb, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti - desinfikujte si ruce po příchodu do budovy a noste ochranu nosu a úst. V případě podezření na onemocnění nebo kontakt s osobou pozitivní na COVID19, prosím zrušte své konzultace či fyzickou účast na kurzech.

Co je stejné?

Nepřestáváme pracovat na nabídce zajímavých kurzů, které se průběžně objevují v kalendáři.

Ostatní služby - psychologické, právní, kariérové aj., probíhají stále beze změn, jak jste zvyklí.

 

Přejeme pevné zdraví!

Tým Poradenského a profesního centraStudentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: