Aktualizace: Preventivní opatření

11. 3. 2020
Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová rozhodla s platností od úterý 3. března v souvislosti s novým koronavirem o zastavení výuky v areálu školy a vyhlásila pro studenty samostudium. Toto opatření platí do odvolání. V budově Institutu celoživotního vzdělávání nebude po dobu preventivního  opatření probíhat žádná kontaktní výuka, konzultace, kurzy celoživotního vzdělávání včetně vzdělávání na Univerzitě třetího věku a aktivit Profesního a poradenského centra.

Aktuální informace k rozhodnutí vlády ze dne 14. 4. 2020 Studentům, připravujícím se na ukončení studia v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v prezenční i kombinované formě studia, se umožňují od 20. 4. 2020 konzultace a zkoušky po domluvě s vyučujícími a při maximálním počtu do pěti studentů na jednom místě, při splnění doporučení MZ ČR. Současně však musí být i nadále zachována ochrana rizikových skupin pracovníků. Možnost zapůjčení studijní literatury pro řešení závěrečných prací bude od 20. 4. 2020 rozšířena kromě budovy A také na budovu Z a Lednici.

Průběžně aktualizované informace o provedených opatřeních a fungování univerzity jsou k dispozici na www stránce http://mendelu.cz/koronavirus

……………………….

11. 3. 2020 Ministerstvo zdravotnictví zakazuje s platností od středy 11. března osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Uzavřená bude i studentská menza, knihovna, studovny a počítačové učebny. Studenti by měli případný vstup do kampusu výrazně omezit. Rektorka současně z preventivních důvodů až do odvolání zakázala od příštího týdne všechny hromadné akce v areálu školy. Pro zaměstnance platí opatření z minulých dní. Vedení školy jim doporučuje, aby nejezdili do oblastí nákazy novým koronavirem (dle aktuální epidemiologické situace). Současně rektorka zakázala zvaní hostů z oblastí nákazy. V případě první potvrzené nákazy koronavirem v Jihomoravském kraji přejdou akademici univerzity do režimu home office.

Na Institutu celoživotního vzdělávání od 3. března až do odvolání uzavřeno pro osobní kontakt i studijní oddělení, kancelář Univerzity třetího věku a Poradenské a profesní centrum. V případě potřeby je ale samozřejmě možné kontaktovat pracovníky ICV emailem nebo telefonicky.

Přihlášky ke studiu je možné zasílat poštou na adresu Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 5, 613 00  Brno. Lze je rovněž vhodit do nově zřízené schránky, umístěné v zádveří vstupních dveří na uvedené adrese. Schránka je přístupná v pracovní dny v čase 7 – 19 h.

Více aktualit

Všechny aktuality