Jak na studijní opory a interaktivní výukové materiály

21. 4. 2022 -

Naučte se navrhnout a vytvořit elektornickou studijní oporu a interaktivní výukové materiály! 3hodinový praktický workshop s lektorem Tomášem Langerem. Prezenčně nebo online, k výběru 3 termíny v květnu 2022. Účast pro zaměstnance MENDELU zdarma.

 

Jak na studijní opory a interaktivní výukové materiály

Cíl kurzu

 Absolvent kurzu dokáže:

  • navrhnout a vytvořit elektronickou studijní oporu s využitím vhodných nástrojů;
  • připravit návrh interaktivních výukových materiálů s využitím vhodných nástrojů.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro akademické pracovníky, vědecko-výzkumné pracovníky a studenty doktorského studia MENDELU.


Obsah kurzu

 

Představení lektora a účastníků, sdílení zkušeností

Navrhování a tvorba moderních studijních opor

Základní typy studijních opor
Pravidla pro přípravu a tvorbu studijních opor
Typické chyby a jejich řešení
Aplikace pro tvorbu učebních opor

Navrhování interaktivních výukových materiálů

Základní typy interaktivních výukových materiálů a jejich součástí
Zásady pro navrhování materiálů
Aplikace pro tvorbu materiálů

Dotazy, diskuse, ukončení kurzu

 

Pozn. Doporučujeme vzít si sebou vlastní notebook (není podmínkou).


Informace o lektorovi

PhDr. Tomáš Langer

Absolvoval andragogiku a pers. řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obory sociologie a andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, dále Certifikovaný kurz lektorů vzdělávání dospělých a Certifikovaný kurz manažerů vzdělávání dospělých.
V současnosti je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, dále lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole AMBIS, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání a expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE. Je autorizovaným zástupcem AIVD ČR pro zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání. 
Lektoruje kurzy převážně v oblasti lektorských a prezentačních dovedností, přednáší na konferencích a publikuje odborné články v časopisech.


Rozsah kurzu

3 vyučovací hodiny


Termín konání

Můžete si vybrat z následujících 3 termínů:

25. 5. 2022, čas: 13 - 15.30 hod. (prezenčně, posluchárna E03)

26. 5. 2022, čas: 9 - 11.30 hod. (prezenčně, posluchárna E03)

31. 5. 2022, čas: 9 - 11.30 hod. (online, přes ZOOM)


Cena kurzu

Kurz je zdarma pro akademické pracovníky, vědecko-výzkumné pracovníky a studenty doktorského studia MENDELU.


Podmínky účasti

 

  • zaslání přihlášky (viz níže)

Uzávěrka přihlášek: 19. 5. 2022


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.


Kontakt

Organizační zajištění

Ing. Šárka Moravcová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 54513 5207

sarka.moravcova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

  

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: