Stres v pedagogické profesi a prevence syndromu vyhoření učitele

9. 11. 2021 -

 

Stres v pedagogické profesi a prevence syndromu vyhoření učitele


Cíl kurzu

Účastníci:

 • porozumí vlivu stresu na organismus člověka a důsledkům jeho působení
 • porozumí mechanismu vzniku syndromu vyhoření
 • prohloubí dosavadní dovednosti při zachycení varovných signálů v oblasti syndromu vyhoření
 • osvojí si dovednost využít vybrané techniky osobnostního rozvoje jako součást prevence syndromu vyhoření
 • osvojí si nové metody/prohloubí dosavadní dovednosti pro rozvíjení vlastní sebeúčinnosti.
 • v modelové situaci vhodně zvolí a předvedou konkrétní techniky pro redukci stresu.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen učitelům ZŠ, SŠ, VOŠ, vychovatelům a speciálním pedagogům. Kurz je akreditován v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR.


Obsah

 • Stres, druhy stresů v pedagogické profesi, příčiny, fyziologické projevy, důsledky.
 • Syndrom vyhoření – definice, varovné signály, mechanismus vzniku, autodiagnostika syndromu vyhoření u učitele.
 • Techniky osobnostního rozvoje a koučinku jako součást průběžné prevence vzniku syndromu vyhoření - Kolo balanční rovnováhy, SWOT analýza, vhodné metody rozvíjení sebereflexe.
 • Metody/techniky rozvíjení vlastní sebeúčinnosti jako prevence syndromu vyhoření- procvičení v modelových situacích, jednoduché relaxační techniky.
 • Sdílení zkušeností, reflexe výsledků procvičení.

Lektor

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.


Rozsah kurzu

1denní kurz, 8 hodin


Termín kurzu

podzim 2022 - bude upřesněno


Cena kurzu

 1950 Kč


Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada kurzovného

Výstup

Kromě získaných znalostí účastníci obdrží Osvědčení o absolvování programu CŽV.


Kontakt

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 54513 5203

veronika.mikulenkova@mendelu.cz


 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: