Permakulturní zahrádkářství

10. 1. 2022 -

Zajímá Vás pěstování plodin, zeleniny a okrasných rostlin, ale zároveň přemýšlíte, jak být šetrný k životnímu prostředí? V našem kurzu se dozvíte užitečné rady a představíme vám inspirativní řešení, která na vaší zahradě pomohou vytvořit podmínky respektující životní prostředí a přispívající k udržitelnosti naší civilizace.

Permakulturní zahrádkářství


Komu je kurz určen

Zajímá vás pěstování plodin, zeleniny a okrasných rostlin, ale zároveň přemýšlíte, jak být šetrný k životnímu prostředí? V našem kurzu se dozvíte užitečné rady a představíme vám inspirativní řešení, která na vaší zahradě pomohou vytvořit podmínky respektující životní prostředí a přispívající k udržitelnosti naší civilizace.


Cíl kurzu

V kurzu si vysvětlíme důvody vzniku permakultury a její hlavní zásady. Dále budeme pozornost věnovat především alternativním přístupům a inspiracím v péči o půdu, podpoře biodiverzity, střídání zelenin a také si vysvětlíme vliv běžných pěstitelských činností na životní prostředí. Řadu postupů již budete znát, některé budou nové, ale u všech se podíváme, co přinášejí a proč jsou důležité nejen pro pěstování zeleniny, ale i pro celý ekosystém zahrady. Cílem je pomoci vytvořit zahrady s permakulturními prvky, které se stanou ostrůvky plnými života a přispějí ke stabilizaci a zachování celého ekosystému naší krajiny. Zkusme to jinak a inspirujme se pro lepší svět.


 Obsah kurzu

  • Základní pojmy používané v permakultuře
  • Zásady péče o půdu
  • Zásady podpory biodiverzity
  • Zásady udržitelného pěstování zeleniny, ovocných a okrasných rostlin
  • Tvorba vlastního plánu permakulturní zahrady (vč. zpětné vazby od lektora)

Informace o lektorovi

Ing. Jan Winkler, Ph.D. je absolventem oboru Fytotechnika se specializací Ochrana rostlin a oboru Obecná produkce rostlinná na Agronomické fakultě MENDELU. Pracuje na Ústavu biologie rostlin MENDELU jako akademický pracovník – odborný asistent. V rámci své pedagogické činnosti zajišťuje výuku předmětů Anatomie a morfologie rostlin, Systematická botanika a Permakulturní techniky. Dále je vedoucím závěrečných kvalifikačních prací a je také školitelem doktorských disertačních prací v oboru Rostlinolékařství. V rámci své vědecké činnosti byl řešitelem nebo spoluřešitelem několika vědeckých projektů. Dlouhodobě se zabývá vědeckou a pedagogickou činností zaměřenou na oblast botaniky a fytocenóz. V současné době se věnuje především problematikám synantropní vegetace, vegetace vinic a vegetace antropocénu.


Rozsah kurzu

  • 3denní kurz
  • 5 vyuč.hodin/odpoledne (15 hodin celkem)

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a stud.materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

2., 3., a 10. 6. 2022

od 13 hodin (po 5 vyučovacích hodinách)

čtvrtek, pátek, a pak po týdnu opět pátek

Kurz se bude konat v budově E - ICV MENDELU, Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

2 700,- Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu.


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

odborný garant kurzu

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
+420 545 136 069
winkler@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: