Co dělá vědce vědcem, výzkumníka výzkumníkem a učitele učitelem

8. 6. 2021 -

Seminář je určen pro studenty doktorského studia, účast je zdarma. Termín konání: 22. 6. 2021.

 

Co dělá vědce vědcem, výzkumníka výzkumníkem a učitele učitelem aneb jaké kompetence jako doktorand/ka mám mít a jak je mohu rozvíjet


 

Cíl vzdělávací akce

Cílem prakticky zaměřeného semináře je získat základní informace o požadovaných a užitečných kompetencích doktoranda/doktorandky Mendelovy univerzity v průběhu celého doktorandského studia. Účastníci získají přehled způsobů získávání, osvojování a rozvíjení vybraných kompetencí, které jim pomohou se etablovat na vědecko-výzkumno-pedagogické půdě.


Cílová skupina

Seminář je určen pro studenty DSP všech fakult Mendelovy univerzity.


Termín konání

22. června 2021, od 9:30 do 15:00 (pauza na oběd 12:45 - 13:30)


Místo konání

Institut celoživotního vzdělávání, budova E, posluchárna E02


Cena

Účast na semináři je studenty DSP MENDELU ZDARMA. 

Seminář je realizován v rámci IP MENDELU pro rok 2021.


Lektor

Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC  - absolvent oborů sociologie a andragogika na Univerzitě Palackého v Olomouci, mezinárodně certifikovaný Business Coach, Mezinárodně certifikovaný kouč (ICF) v úrovni ACC, absolvent tříletého výcviku v transakční analýze,10 let praxe v oblasti vzdělávání dospělých.


Podmínky účasti

  • odeslání přihlášky prostřednictvím formuláře (viz níže)

Upozornění: kapacita kurzu je omezena. Uzávěrka přihlášek: 18. 6. 2021.


Kontakt

Organizační zajištění

Oddělení dalšího odborného vzdělávání, ICV MENDELU

email: odov.icv@mendelu.cz

Ing. Šárka Moravcová


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

  

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: