Mezinárodní výzkum na téma lásky a přitažlivosti

7. 5. 2021 -

Zapojte se do mezinárodního výzkumu, na kterém se podílí i akademik Martin Pírko z ICV. 

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU se zapojil do rozsáhlého mezinárodního výzkumu, jehož součástí jsou výzkumníci ze 70 zemí. Jeho cílem je zmapování a popsaní prediktorů lásky, partnerské a fyzické přitažlivosti na úrovni jednotlivců a konkrétních zemí. Výsledky budou porovnávány napříč jednotlivými kulturami, zeměmi a regiony a zveřejněny v odborných periodicích.

Do výzkumu se můžete zapojit vyplněním dotazníku a také jeho šířením mezi své známe a širokou veřejnost. 

Dotazník pro české respondenty 

Dotazník pro slovenské respondenty 

Děkujeme za spolupráci!

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: